Příběh

Slovník historie


Thalassocracy

Politická a ekonomická síla státu založená na dominanci komerčních námořních cest; vládu moří státem; námořní říše.

Další návrhy slov…

Globalizace

Soudu

Modernost

Coronelismo

Sekulární

Pravěk

Counter Reformation

Lidská práva