Příběh

Slovník historie


Udržitelná společnost

Koncept, který v posledních letech získává na popředí a vyjadřuje touhu vybudovat společnost, ve které se využívají zdroje, aniž by byla ohrožena jejich existence pro budoucí generace. Existuje zásadní rozdíl od myšlenky udržitelné ekonomiky, která se v médiích používá nejčastěji. Koncept je zde širší, protože se neomezuje pouze na hospodářské činnosti, ale na celou organizaci společnosti.

Další návrhy slov…

Pronajímatel

Venkovský exodus

Smlouva z Tordesilly

Obchodní příspěvek

Plebiscit

Moderní věk

Mírová konference

Orixá