Příběh

Slovník historie


Šíiti

Jeden ze dvou hlavních proudů islámu dnes (druhý je sunnitský). Šíiti tvoří menšinu asi 20 procent islamistů. Byli formováni mezi těmi, kteří za Mohamedův nástupce přijali pouze jednoho člena jeho rodiny, podle principu Aliho, jeho zetě. Zastáncové tohoto segmentu považují Korán za jediný zdroj výuky.

Další návrhy slov…

Nevládní organizace (nevládní organizace)

Hlasování za Halter

Anarchisté

Občanství

Aphonsine Ordinances

Genocida

Koncentrační tábory

Neolit