Příběh

Slovník historie


Pronajímatel

Pronajímatelé nebo panství byly jedním z hlavních rysů Feudálního systému, který v Evropě převládal po většinu středověku a zejména v 10. a 11. století. Skládali z oblastí patřících jednomu pánovi, kterému král kromě zemí udělil účinnou moc nad všemi obyvateli těchto zemí, jmenovitě pravomoc vykonávat spravedlnost, vybírat daně a organizovat vojenskou obranu.

Další návrhy slov…

Diktatura

Práce

Nevládní organizace (nevládní organizace)

Federace

Inkvizice

Občanská válka

Obchodní příspěvek

Monoteismus