Příběh

Slovník historie


Cape Route

Cape Route odpovídá obchodní trase vytvořené Portugalcem poté, co Vasco da Gama objevil námořní cestu do Indie v roce 1498. Touto cestou přenesli Portugalci z východu do Evropy slavné orientální koření. Velká množství, která by mohla být přepravována po moři, a nižší přepravní náklady umožnily Portugalcům praktikovat ceny mnohem nižší než ceny praktikované muslimskými, tureckými a benátskými obchodníky, kteří využívali tento obchod prostřednictvím Levante Routes a Caravaneiras Routes.

Další návrhy slov…

Tajemství

Neolit

Obchodní příspěvek

Rasismus

Vpravo, vlevo

Nomadismus

Plebiscit

Rozpočet