Příběh

Slovník historie


Průmyslová revoluce

Termín „průmyslová revoluce“ se týká souboru technických a ekonomických transformací, které začaly v Anglii v druhé polovině osmnáctého století a rozšířily se prakticky po celé Evropě a Severní Americe. Vynález parního stroje a jeho následné použití v průmyslu a dopravě je považován za hlavní příčinu, která vedla k průmyslové revoluci, a poté se objevily techniky organizace a racionalizace práce a hromadné výroby.

Další návrhy slov…

Moderní věk

Abolicionismus

Counter Reformation

Sekulární

Monoteismus

Dominance

Institucionální zákon

Ústavní monarchie