Příběh

Slovník historie


Vojenský režim

V letech 1964 až 1985 zažila Brazílie období vojenské diktatury, během níž byly přímé volby do nejdůležitějších funkcí výkonné moci, jako jsou pozice prezidenta a guvernéra, pozastaveny. Během tohoto období bylo předsednictví republiky obsazeno pouze armádou. Za vojenského režimu byly téměř zcela potlačeny individuální a kolektivní svobody. Mnoho opozičních vůdců nechala své politické práva zaniknout. Tisk zůstal pod cenzurou. Tisíce odpůrců režimu byli zatčeni. Mnoho z nich bylo mučeno. Stovky zemřely při mučení a tisíce musely opustit zemi, aby unikly represím.

Další návrhy slov…

Společnost Ježíše

Institucionální zákon

Cape Route

Latifundium

Koncentrační tábory

Tituly šlechty

Kapitán (nebo Donataria)

Doktrína