Příběh

Slovník historie


Rasismus

Způsob myšlení, který si váží představy existence odlišných a nadřazených lidských ras; kdo je přesvědčen, že fyzické a dědičné vlastnosti určují rysy charakteru a inteligence. Tato nadřazenost se obvykle měří barvou kůže nebo biologickými vlastnostmi konkrétního člověka. Rasismus, přítomný v ideologiích, jako je fašismus, je zodpovědný za ospravedlňování praktik společenské nadvlády. Jeho šíření bylo zásadní pro úspěch imperialismu a nacismu a dnes určuje vyloučení významné části populace. V Brazílii se po celá desetiletí rozšířila myšlenka, že naše společnost odpovídá určité rasové demokracii. Stačí se podívat na některé statistiky, aby se zjistilo, že to není pravda: tady, ve srovnání s bílou, mají černí lidé omezené příležitosti - a pokud jsou to černé ženy, situace je horší.

Další návrhy slov…

Historie

Svoboda

Cassation

Smlouva z Tordesilly

Rada Trentu

Zednářský domek

Jezuité

Převrat