Příběh

Slovník historie


Znovuzrození

Renesance byla kulturní hnutí, které se objevilo v Itálii v 15. století a které odmítnutím středověkých teocentrických koncepcí staví člověka do centra všech zájmů a jeho blaho se stává hlavním zájmem. Hlavní filosofickou charakteristikou renesance je tedy přechod od teocentrismu, který považuje Boha za střed vesmíru do antropocentrismu, který člověka staví do středu vesmíru. I když byla revoluce ve svém období revoluční, nebyla tato koncepce života zcela nová, protože starogrécko-římská civilizace hájila svobodu a důstojnost člověka a snažila se vytvořit „ideálního člověka“ z občanského, intelektuálního a fyzického hlediska. Je to kvůli tomuto „znovuzrození“ klasické kultury, které se nazývá renesance. Toto uznání člověka napodobováním klasických řecko-římských modelů se nazývá humanismus.

Další návrhy slov…

Nomadismus

Globalizace

Federace

Průmyslová revoluce

Doktrína

Elite

Decentralizace moci

Barter