Příběh

Slovník historie


Protestantská reformace

Protestantská reformace spočívala v náboženském obnovovacím hnutí církve, které začalo v 19. století. XVI. Martin Luther, německý mnich z Řádu bratří Augustinů, který vedl k rozdělení západní křesťanské církve, která byla nyní rozdělena na římskokatolickou církev na jedné straně a několika reformovaných nebo protestantských církví (luteránská církev, kalvinistická církev a Anglikánský kostel), na straně druhé.

Další návrhy slov…

Středověk

Republika

Obchodní příspěvek

Jezuité

Šíiti

Plebiscit

Unie

Udržitelná společnost