Příběh

Slovník historie


Populismus

Jméno dané politické akci založené na charismatických vůdcích, kteří obecně navrhují vládnout jménem lidí a pro lidi. Vrchol praxe nastal v polovině minulého století v různých regionech Latinské Ameriky, včetně Brazílie. Tito populističtí politici přednesli ohnivé projevy se silným nacionalistickým tenorem. Hledali svou základnu v nejrůznějších segmentech společnosti, od dělnické třídy po podnikání, a mávali zisky pro obě strany. Přitahují velké množství lidí, dávají stranou politické a politické programy do pozadí a dávají přednost přímému dialogu s voliči. Odborníci tvrdí, že populistické praktiky podkopávají demokracii tím, že nepodporují populační organizaci a manipulují sociální hnutí. V Brazílii je hlavním příkladem populistického politika Getúlio Vargas, který se stal známým jako „otec chudých“.

Další návrhy slov…

Zednářství

Krok

Mesiánské hnutí

Cassation

Latifundium

Barter

Pozitivismus

Orixá