Příběh

Slovník historie


Pozitivismus

Proud myšlení se objevil v 19. století, jehož hlavním exponentem byl Auguste Comte. Jeho filosofie byla založena na zákoně tří států intelektuálního vývoje lidstva. Prvním krokem je okamžik, kdy jsou lidé ovládáni abstrakcemi, jako je například teologie. Ve druhém případě již využívají vědy, ale nejsou osvobozeni od předchozích abstrakcí. Konečně, tzv. Pozitivní fáze, je věda plně rozvinutá. Pozitivisté věřili, že velká část společnosti byla stále v prvním stavu. Bylo tedy na nich, jako členech konečné úrovně,, aby instruovali zbytek populace. Je zajímavé, že tato teorie, stejně jako sociální darwinismus, pomohla ospravedlnit imperialismus. V případě Brazílie byl v republikánském hnutí přítomen pozitivismus, zejména mezi armádou. Myšlenky na pořádek a pokrok - zrcadlené v brazilské vlajce - jsou pozitivistická hesla: pokrok byl považován za cestu k dosažení třetí a poslední fáze vývoje, ale bylo možné jej dosáhnout pouze řádem.

Další návrhy slov…

Vpravo, vlevo

Neoliberalismus

Satrapie

Šlechta

Průmyslová revoluce

Občanská válka

"Zůstanu"

Společnost Ježíše