Příběh

Staré brazilské vlajky


Vlajka Kristova řádu. První zvedl v brazilské půdě.

Královská vlajka. První z Portugalského království na objevovacích lodích.

Vlajka krále Jana III. Používá se v Brazílii během kolonizace.

Španělská doména vlajka, použitý během španělské vlády v portugalských zemích.

Vlajka obnovy. Vlajka vlády krále Jana VI. Označuje konec španělské vlády.

Vlajka brazilského knížectví. První známka přítomnosti Brazílie ve světové politické oblasti jako nedílné součásti portugalského národa.

Vlajka D. Pedro II z Portugalska. Vlajka vlády D. Pedra II., Používaná po smrti D. Afonso VI.

Vlajka Spojeného království Portugalska, Brazílie a Algarves. Vlajka období D. João VI.

Vlajka ústavního režimu. Naposledy se chvěl v Brazílii s rysy připomínajícími Portugalsko.

Císařská vlajka Brazílie. Brazilská politická emancipační značka, používaná až do vyhlášení republiky.

Císařská vlajka Brazílie. Brazilská politická emancipační značka, používaná až do vyhlášení republiky.

List of site sources >>>