Příběh

Dvanáct Caesarů


Kdo bylo dvanáct mužů, kteří přivedli římskou říši v průběhu staletí k její zenitu? Níže jsou uvedena vládci, kteří po dlouhou dobu ovládali většinu starověkého světa.

Gaius Julius Caesar

Otávio César Augusto

Tiberius Nero Caesar

Caio Caesar Caligula

Tiberius Claudius Drusus

Nero Claudio Cesar

Serbian Affliction Galba

Marco Salvio Óton

Třída Vitellius

Titus Flavius ​​Vespasian

Tito Vespasiano Augusto

Tito Flavio Dominican


busta Gaiuse Julia Caesara.