Příběh

Původ indického jména v Americe


Indické označení připsali obyvatelům Ameriky kolonizátoři, kteří po dlouhou dobu nazývali Ameriku Západní Indií. Toto označení kromě toho, že odráží pohled kolonizátora, zobecňuje a sjednocuje různé národní skupiny a vymazává zvláštnosti každého národa. Přes tyto nedostatky je široce používán, protože je zasvěcen jako odkaz na národy, které již v předkolumbijské Americe žily - několik jich stále žije.