Příběh

Marcel Proust


Marcel Proust se narodil v auteuilu na předměstí Paříže v roce 1871. V křehkém zdraví měl pečlivé dětství. Během svého dospívání žila v Champs-Élysées v Paříži, kde jí zdravý vzduch pomohl zmírnit účinky astmatu.

V 1891, on vstoupil do Sorbonne právnické školy; Připravil se pokračovat ve své diplomatické kariéře, od níž se vzdal literatuře. Jeho první spisy pocházejí z roku 1892, kdy s některými přáteli založil časopis Le Banquet. Poté spolupracoval v La Revue Blanche a současně navštěvoval pařížské aristokratické salony, jejichž zvyky poskytovaly materiál pro jeho literární tvorbu, a to s The Pleasures and the Days (1896).

Smrt jeho matky v roce 1905 ho učinila dědicem rozumného jmění. Se stále špatnějším zdravotním stavem se Proust izoluje od sociálních médií a věnuje se výlučně tvorbě filmu Hledání pátrání, publikovaného v letech 1913 až 1927, v osmi svazcích: Na Swann's Path, In Shadow of Girls in Květina, Cesta guermantů (1 a 2), Sodom a Gomorrah, vězeň, uprchlík a znovuobjevený čas.

Jeho román je konsensem považován za jeden z největších nejen v minulém století, ale v celé historii literatury.

Proust zemřel v Paříži v roce 1922.