Příběh

Luis Carlos Martins Pena


Fluminense dramatik (5/11 / 1815-7 / 12/1848). Je tvůrcem komedie kostýmů v brazilském divadle a jedním z prvních, který vykreslil proces urbanizace v devatenáctém století. Luís Carlos Martins Pena se narodil v Rio de Janeiro a vstupuje do diplomatické kariéry.

Vzhledem k tomu, že byl prvním prominentním dramatikem země, ve svých komediích a podvodech přesně použil hovorový jazyk k satirizaci neplechu politiků a pokrytectví duchovenstva. Kritizuje vládu a fungování veřejných služeb v roce 2007 Cikán a Bez názvu komedie

Ironizuje používání náboženství pro něčí výhodu Bratře duší a ukazuje neefektivnost legislativy v roce 2007 Uživatel. V celní komedii zobrazuje kontakt interiéru s městskými občany soudu v roce 2007 Soudce míru země a Venkovský soud u soudu.

Zanechal řadu inscenací: 20 komedií a šest dramatických her napsaných do věku 33 let, když zemřel na tuberkulózu v Lisabonu. Mezi jeho práce patří Judas v Hallelujah sobota (1844), Začátečník a Kdo dům chce dům, oba od roku 1845.