Příběh

Montesquieu


Charles de Montesquieu byl důležitým francouzským filozofem, politikem a spisovatelem. Narodil se 18. ledna 1689 ve městě Bordeaux (Francie). Je považován za jednoho z velkých filosofů osvícení.

Montesquieu se narodil ve francouzské šlechtické rodině. Studoval na náboženské oratorijní škole. Po ukončení základního vzdělání odešel studovat na univerzitu v Bordeaux a poté do Paříže. V těchto institucích měl kontakt s několika francouzskými intelektuály, zejména s těmi, kteří kritizovali absolutistickou monarchii.

Po smrti jeho otce v roce 1714 se vrátil do města Bordeaux a stal se poradcem městského parlamentu. V této fázi žil pod ochranou svého strýce, barona z Montesquieu. Se smrtí jeho strýce, Montesquieu převezme titul barona, jmění a post prezidenta Bordeaux parlamentu.

V roce 1715 se Montesquieu oženil s Jeanne Lartigue. Stal se členem Bordeauxské akademie věd a v této fázi vypracoval několik vědeckých studií. Po několika letech v tomto životě se však unavil, prodal svůj titul a rozhodl se cestovat po Evropě. Během svých cest začal sledovat fungování společenských, celních a sociálních a politických vztahů. V období mezi 20. a 40. léty 20. století rozvíjel svá velká politická díla, kritizoval především absolutistickou vládu a navrhoval nový model vlády.

V roce 1729 byl při cestování v Anglii zvolen členem královské společnosti.

Montesquieu zemřel 10. února 1755 ve městě Paříži.