Příběh

Muhammad (Muhammad)


Arabský náboženský vůdce (570-8 / 6/632). Zakladatel islámu. Narodil se v Mekce, dnešní Saúdská Arábie, jménem Abulqasim Mohamed ibn Abdala ibn Abd al-Mutalib ibn Hashim. Osamocený velmi brzy, je vychován strýcem. Ve věku 12 let potká křesťanského mnicha, který ho učí víře v jednoho Boha.

Přijímá víru, že je obtěžována modlářstvím a excesy spáchanými společností Mekka. V 25 letech se provdá za bohatou vdovu a začne podnikat, ale většinu času tráví meditací. Podle islámské doktríny v roce 610 př.nl slyší hlas archanděla Gabriela, když medituje na hoře Hiram.

Musí se učit a opakovat učení obsažená v Korán, které mu Bůh zjeví. Mohamedovo kázání senzibilizuje chudé a nelíbí vládnoucí třídy Mekky, která ho v roce 622 př.nl přinutila uprchnout do Iatribe, které se nyní nazývá Medina (město proroka). Stává se náboženským, politickým a vojenským šéfem po vyjednávání míru mezi arabskými kmeny Mediny.

S jejich podporou může o krátkou dobu dobýt Mekku. Zemře tak, že opouští duchovně sjednocenou a politicky organizovanou komunitu podle nařízení Korán.