Příběh

John XXIII


Italský náboženský (25/11 / 1181-3 / 6/1963). Obdivoval ho během svého krátkého pontifikátu (1958-1963) při obnově katolické církve reformami provedenými po Druhém vatikánském koncilu. Angelo Giuseppe Roncalli se narodil v Sotto il Monte a je vysvěcen na kněze v roce 1904.

V první světové válce (1914-1918) slouží jako kaplan a po konfliktu je jmenován ředitelem Italské rady pro šíření víry. Svatý biskup v roce 1925 působí jako papežský zástupce v různých zemích. Během druhé světové války (1939-1945) hraje rozhodující roli při záchraně Židů z Maďarska.

V roce 1953 se stala kardinálem a po smrti Pia XII. Byla zvolena papežem v 77 letech. Obnovuje náboženský život církve tím, že aktualizuje učení, normy disciplíny a podporuje sjednocení křesťanů. Mezi nimi píše důležité encykliky Mater et Magistra (1961), ve kterém zdůrazňuje důležitost respektování důstojnosti jednotlivce jako základu sociálních institucí; a Pacem v Terris (1963), v níž požaduje mezinárodní spolupráci pro mír a spravedlnost. Zemře ve Vatikánu.