Příběh

Vilém Dobyvatel


Anglický král (1028? 9/9/1087). Narodil se ve Falaise v Normandii. Nelegitimní syn vévody z Normandie je uznáván jako dědic, ale po přijetí vévodství čelí odporu feudálních pánů a příbuzných, kteří nepřijímají vstup bastarda do rodiny.

V roce 1046 čelí vzpourě šlechticů a pomocí vojsk francouzského krále potlačuje povstání následující rok. V roce 1064 je znovu napaden, získává nové vítězství a vrací své expanzivní ambice na druhou stranu kanálu La Manche.

Má dědická práva: V desátém století, když Vikingové ovládli Anglii, se saská královská rodina v Normandii uchýlila. V exilu Edward vyznavač požaduje právo pravého anglického krále. Devět let poté, co vzal zpět trůn v 1042, on jmenuje Williama k jeho nástupci protože on myslí si Normans, kdo chránil jej v exilu, být jeho jediní přátelé.

William se rozhodne uložit jeho práva v 1066, po smrti Eduarda. Napadněte Anglii a porazte vojáky hraběte Harolda, Edwardova bratra, v bitvě u Hastings.

25. prosince je korunován William I. z Anglie. Zakladatel nové dynastie podporuje radikální restrukturalizaci politické moci a společnosti v zemi zavedením mocného monarchického feudalismu, reformováním církve a vytvářením soudů pro lid. Zemře v Rouenu v Normandii.