Příběh

Phidias


Řecký sochař (490 př.nl - 430 př.nl). Považován za největšího řeckého sochaře klasické doby, je tvůrcem Parthenonu a soch řeckých bohů. O vašem životě je jen málo informací a místo narození je nejisté.

Mezi jeho raná díla patří bronzová socha na oslavu vítězství Řeků nad Peršany v bitvě o Marathon. Kolem roku 456 př.nl je práce přenesena do Akropole v Athénách. Při druhé perské invazi je město vypleneno, zničeny jsou domy a chrámy.
Během období přestavby je Phidias jmenován Periclesem, aby navrhl a dohlížel na výstavbu Parthenonu a chrámu bohyně Athény na Akropoli.

V roce 438 př. Nl provedl sochu Atheny ze zlata a slonoviny a 92 reliéfních soch, které se používaly jako vlysy podél zdí Akropole. On je obviněn z kacířství za umístění jeho a Pericles 'portrét na dveřích městského chrámu.

O posledních dnech Phidias existují různé verze. Někteří tvrdí, že k jejich smrti dochází ve vězení. Jiní říkají, že se mu podaří uprchnout do Olympie, kde zemře po vybudování sochy Zeuse, jednoho ze sedmi divů starověkého světa.

List of site sources >>>