Příběh

Elizabeth II


Královna Spojeného království (21/4/1926–). Elizabeth Alexandra Mary z Windsoru se narodila v Londýně a věnuje se pečlivému vzdělání, hlavně studiu historie, jazyků a hudby. V roce 1936 se stává dědicem trůnu, když jeho strýc, král Edward VIII., Aby se oženil s rozvedeným Američanem, opustil trůn ve prospěch otce Elizabeth, prince Alberta Fredericka Arthura George, vévody z Yorku, který vládne pod jménem Jiřího VI.

V roce 1947 se oženil s Filipem z Mountbatten, vévodou z Edinburghu a vzdáleným bratrancem. George VI je v křehkém zdraví a od roku 1951 ho jeho dcera zastupuje na oficiálních schůzkách. V roce 1952 zemře a v následujícím roce je korunována a vydává se na šestiměsíční cestu po společenství zemí, které tvoří britskou říši.

Během jeho vlády nastává proces emancipace četných kolonií, které, i když získávají nezávislost, zůstávají spojeny s Britskou komunitou. Indie je první, která se stala nezávislou v roce 1947. V roce 1948 je na řadě Barma a Irsko; v roce 1961 získala Jižní Afrika autonomii; v roce 1972, Pákistán.

Moderní královna Elizabeth II umožňuje poprvé natočit královský domácí život v roce 1970 a přijímá rozvod své sestry v roce 1978. Má čtyři děti: prince Charlese, dědice trůnu, princeznu Anne a prince Andrewa a Edwarda.