Příběh

Elizabeth I.


Anglická královna a Irsko (7/9 / 1533-23 / 3/1603). Dcera Jindřicha VIII. A jeho druhá manželka Anne Boleyn se narodila v Greenwichi a své dětství utrácí mimo soud. V 1544, parlament, umístil ji v řadě posloupnosti po jejích bratrech Edwardovi Vi a Maria I. Po jejich smrti, Elizabeth stoupala na trůn v 1558.

Energetická a autoritářská, definitivně nasazuje anglikánskou církev v Anglii, pronásleduje katolíky a členy presbyteriánské sekty puritánů. Ze strachu ze spiknutí uvězní Mary Stuartovou, svého bratrance a rivala, katolickou královnu Skotska, a nechal ji v roce 1587 sťat.

To je záminka pro zahájení války mezi katolickým Španělskem, nejmocnější říší doby a protestantskou Anglií, zeměmi, které již vedou obchodní spory týkající se kolonií v Novém světě. Když je španělská flotila, zvaná Invincible Armada, poražena bouří u anglického pobřeží v roce 1588, má Anglie otevřenou cestu k založení vlastních kolonií a stává se světovou mocností.

Elizabeth rozvíjí obchod a průmysl, zavádí některé pracovní zákony a podporuje oživení umění, které v její době vzkvétá. Z kombinace osobních a politických důvodů se Elizabeth I zdráhá vybrat manžela a nakonec se nevdá, takže ji opustí bez dědiců. Již na smrtelném loži naznačuje jako nástupce syna Marie Stuartové, Jamese IV. Ze Skotska, který se stává anglickým Jamesem I.