Příběh

Darius VelikýPerský císař (550 př.nl - 486 př.nl).

Jeden z hlavních vládců Perské říše, založený Cyrusem Velkým. Trůn převzal v roce 521 př. Nl poté, co porazil kněžskou kastu, která převzala moc. Pokračuje v Ciroových plánech univerzální hegemonie.

Ve své vládě dosahuje Perská říše svůj plný rozsah a dosahuje až do Indie. Podmaní si Thrákii a Makedonii, regiony sousedící s Řeckem, ale nepředloží Řeky a je poražen v bitvě o Marathon.

Stejně jako Cyrus se snaží respektovat svobodu náboženského uctívání a zvyky ovládaných národů. Považován za administrativní génia, restrukturalizuje říši a rozděluje ji do 20 regionů zvaných satrapie, s relativní autonomií, ale podřízenou centrální moci.

Staví silnice spojující tyto správní jednotky s Susou, hlavním městem království, kde sídlí panovník. Například „královská cesta“ mezi Sardis a Susou je dlouhá 2 500 kilometrů. V Susa dělá důležité architektonické práce: obnovuje opevnění, staví obrovskou soudní síň a obytný palác.