Příběh

Benjamin ConstantFluminense politik a armáda (1833-1891). Jedním ze zakladatelů republiky je autorem hesla Řád a pokrok brazilské vlajky.

Benjamin Constant Botelho de Magalhães (18/10 / 1833-22 / 1/1891) se narodil v Niterói av roce 18) 2 se připojil k armádě. Vystudoval strojírenství na Střední škole a astronomii na Observatoři Rio de Janeiro, současně vyučuje matematiku na Imperial Colégio Pedro II. V roce 1887 zakládá Vojenský klub, důležité centrum republikánské propagandy, jehož se stává prezidentem. 9. listopadu 1889 předsedá zasedání, ve kterém se členové Vojenského klubu rozhodnou svrhnout monarchii. Po vyhlášení republiky převzal v prozatímní vládě válečné portfolio a v roce 1890 byl na veřejné rally oceněn brigádním generálem. Ve stejném roce stojí na čele ministerstva veřejných instrukcí, pošty a telegrafu. Vypracovává reformu ve výuce založenou na principech pozitivismu, filosofického proudu, který považoval vzdělávání za anulující praktiku sociálního napětí. Zemře v Rio de Janeiru.