Příběh

Hrnek bratraPernambuco náboženské a politické (1779-1825). Jeden z vůdců Ekvádoru.

Joaquim z božské lásky Rabelo a hrnek (7 / 1779-23 / 1/1825) se narodil v Recife. Syn portugalského družstva, do jména zahrnuje přezdívku, kterou vydělává z otcovy profese. V roce 1799 je vysvěcen na karmelitánského mnicha. Z liberálních myšlenek se připojuje k republikánskému hnutí a navštěvuje Rajskou akademii, jedno ze shromažďovacích center těch, kteří se pod vlivem francouzské revoluce a americké nezávislosti spiknou proti portugalskému jho. Aktivně se účastní Pernambucan Revolt z roku 1817, který prohlašuje republiku a organizuje první nezávislou brazilskou vládu. S porážkou hnutí je uvězněn v Bahii. Vydáno v roce 1821, obnovuje politické aktivity. V roce 1824 se účastní konfederace Ekvádoru, republikánského a separatistického hnutí. Opět poražený, uprchne do Ceará, je zatčen, převezen do Recife a odsouzen k šibenici. Pocta, kterou si užívá, popravčí odmítá vykonat trest za podpory ostatních zadržených. Zbavený náboženských řádů byl zastřelen 23. ledna 1825.