Příběh

Anita Garibaldi

Anita Garibaldi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Revoluční Santa Catarina (1821-1849). Známý pro účast v Farrapos povstání a italské unifikační kampaně.

Ana Maria Ribeiro da Silva (1821-4 / 8/1849) se narodila ve městě Laguna, v současnosti Morrinhos, dcera skromné ​​rodiny. Vdaná za obuvníka se zamiluje do italského Giuseppe Garibaldiho, který bojuje v povstání Farrapos. Nechte manžela a doprovázejte revolucionáře, účastněte se různých bitev. V roce 1839 je zajat během bitvy u Curitibanos, ale dokáže plavat u řeky Canoas, setkat se s Garibaldi ve Vacarii. O dva roky později odchází do Uruguaye, kde je součástí obrany Montevideo proti bývalému prezidentovi Oribe. Následující rok si vezme Garibaldiho a odjede do Itálie. Pokračuje v boji po boku sjednocení země a ukazuje velkou statečnost v epizodách, jako je bitva u Gianicola. S Garibaldiho porážkou jsou tito dva nuceni uprchnout z Říma, oblečeni jako vojáci. Na cestě do Švýcarska Anita onemocní a zemře poblíž Ravenny.