Zeměpis

Mapa Středomoří


Mapa Středomoří z 5. století před naším letopočtem ukazuje obrys Evropy, severní Afriky a Asie.

Všimněte si designu Indického oceánu, který je obklopen jižní Afrikou a částí indického kontinentu.

List of site sources >>>