Zeměpis

Mapa Edmunda Halleye


Toto byla jedna z prvních známých izogonických map. Byl použit pro korekci změny magnetické deklinace v měření orientace.

To bylo vytvořeno v roce 1701. Mapa byla uspořádána z informací shromážděných Edmundem Halleym na jeho cestě v Paramour Pink mezi lety 1698 a 1700.