Zeměpis

Mapa Jižní Ameriky, 1546


Mapa Jižní Ameriky vypracovaná v roce 1546 Pierre Descelliers. Představuje scény z domorodého života.

Tato mapa ukazuje vliv portugalské kartografie, přestože patří do francouzské školy.