Zeměpis

Geografický slovník


Máte otázky týkající se významu jakéhokoli zeměpisného pojmu?

Pak se podívejte na náš slovník! Vyberte požadované písmeno níže.

A - E F - K L - Q R - Z

Nadmořská výška
Atlas
Watershed
Barometr
Geografický graf
Dopis obrázek
Námořní mapa
Politická charta
Tematický dopis
Topografický graf
Kartografie
Kartograf
Antarktický polární kruh
Polární polární kruh
Letecké fotografické pokrytí
Kartografické konvence
Souřadnice
Kartézské souřadnice
Geodetické souřadnice
Zeměpisné souřadnice
Náčrtky
Úrovňové křivky
Daný
Ekvádor
Měřítko
Grafické měřítko
Číselná stupnice

Letecké fotografie
Rámy
Fotogrametrie
Index fotografií
Vřeteno
Geocoding
Geodézie
Geofyzika
Geoid
Geomorfologie
Geoprocesing
Georeference
Gis
GMT
GPS
Greenwich
Polokoule
Hydrografie
Hypsometry
Obrázek
Satelitní snímek
Multispektrální obrázek
Radarové obrazy
Orbitální obrázky
Informace
Georeferenční informace
Isobara
Isoiet

KRAJINA
Zeměpisná šířka
Průzkum
Gravimetrické průzkumy
Zeměpisná délka
Mapa
Digitální mapa
Tematická mapa
Národní systematické mapování
Meridian
Centrální poledník
Greenwichský poledník
Kartografický sever
Zeměpisný sever
Magnetický sever
Orientace
Absolutní orientace
Relativní orientace
Kartografická projekce
Centrální projekce
Válcová projekce
Projekce As
Kuželová projekce
Konvenční projekce
Rovnoměrná projekce
Ekvivalentní projekce
Ortogonální projekce

RADAR (Radio Detection And Ranging)
Kartografické znázornění
Skener
Senzor
Dálkové snímání
GIS - geografický informační systém
Kartografický symbol
Topografie
Územní
Městské územní plánování