Zeměpis

Geografická cvičení (str. 2)


 • Podle teorie kontinentálního driftu se kontinenty oddělily od jediného bloku zvaného Pangeia. Které dva kontinenty, jejichž pobřežní profil je dokonale sladěný, podporují tuto teorii?
  a) Antarktida a Evropa
  b) Evropa a Oceánie
  c) Oceánie a Severní Amerika
  d) Jižní Amerika a Afrika
  e) Afrika a Severní Amerika

 • Jde o v podstatě plošinovou pánev, která se nachází ve střední části jižní brazilské plošiny. Jedná se o:
  a) Paraná povodí
  b) povodí Nilu
  c) Amazonská pánev
  d) Tocantins-Araguaia mísa