Zeměpis

Obsah

Obsah


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Úvod

Co znamená geografie?
Proč studujeme geografii?
Symbol
Zásady

Fyzická geografie

Studuje přirozené vlastnosti existující na zemském povrchu. Zaměřuje se mimo jiné na charakteristiky Země, její dynamiku a přírodní prvky, jako je podnebí, reliéf, geologie, topografie, vegetace, hydrografie.
Přístup k obsahu

Lidská geografie

Studuje vztahy člověka s fyzickým prostředím a má za to, že je transformujícím činitelem povrchu planety Země. Zahrnuje ekonomiku, migrační tok, životní prostředí, průmysl, technologie, sociální, politické a kulturní aktivity.
Přístup k obsahu

Ekonomická geografie

Je to větev spojená s lidskou geografií, která zkoumá umístění, distribuci a organizaci ekonomických aktivit v různých částech planety. Proto zkoumá rozmanitost ekonomických podmínek na Zemi.
Přístup k obsahu