Zeměpis

Zdroje energie (pokračování)


Vyrábí se prostřednictvím uranu, což je chemický prvek, který má hodně energie.

Když se jádro rozpadne, uvolní se obrovské množství energie. Jaderné elektrárny používají tuto energii k výrobě elektřiny.

Přestože neprodukuje znečišťující látky, množství jaderného odpadu je negativním bodem. Nehody v jaderných elektrárnách, i když vzácné, představují velké nebezpečí.


Jaderná elektrárna Angra dos Reis v Rio de Janeiro

Získává se z tepla přicházejícího z nitra země. Hluboké vrstvy zemské kůry, kde v některých oblastech mají teploty vyšší než 5 000 ° C. Elektrárny mohou toto teplo využít k pohonu elektrických turbín a k výrobě energie. Tento druh energie je stále málo využíván.


Geotermální elektrárna Nesjavellir, Island

Gravitační energie je generována pohybem oceánských přílivových vod. Má vysoké náklady na nasazení, a proto se málo používá. Energetičtí odborníci zaručují, že to bude v budoucnosti jeden z hlavních zdrojů energie.


Gravitační turbína umístěná v Severním Irsku

Poznámka: přibližně 40% CO2 (oxid uhličitý) vyráběný ve světě je výsledkem výroby energie a tepla. Je to proto, že uhlí je stále hlavním použitým zdrojem.