Zeměpis

Zdroje energie (pokračování)


Vyrobeno před miliony let z akumulace podzemních organických materiálů.

Výroba energie z těchto zdrojů obvykle způsobuje znečištění, což přispívá ke zvýšení skleníkového efektu a globálního oteplování.

To platí zejména pro ropné produkty (nafta a benzín) a uhlí. V případě zemního plynu je úroveň znečišťujících látek mnohem nižší.


Těžba ropy - příklad fosilní energie