Zeměpis

Ekonomické činnosti


Zdroje energie

Na naší planetě najdeme různé druhy energetických zdrojů. Tyto zdroje mohou být obnovitelné nebo vyčerpatelné.

Například sluneční a větrná energie (získaná z větru) jsou součástí nevyčerpatelných zdrojů energie.

Naproti tomu fosilní paliva (získaná z ropy a uhlí) mají na naší planetě omezené množství a mohou skončit, pokud neexistuje racionální spotřeba.


Těžba ropy - tradičně vyčerpaný zdroj zdrojů

Tradiční zdroje energie jsou vyčerpatelné (většina z nich). To má za následek potřebu najít alternativní modely, které přispívají ke světové produkci.

Tradiční Písma Alternativní zdroje
Hydroelektrika Biomasa
Dřevěné uhlí Solární
Jaderné Vítr
Ropa Alkohol
Plyn Geotermální
Palivové dříví Námořnictvo

Zde je několik údajů o využití zdrojů energie v Brazílii a po celém světě.


Vysvětlující schéma světové spotřeby energie podle zdroje energie


Srovnávací energetická matice - celosvětově (2005) a Brazílie (2007)

Nyní budeme studovat následující druhy energie:

- hydraulický výkon
- fosilní energie
- sluneční energie
- Energie biomasy
- větrná energie
- jaderná energie
- Geotermální energie
- Gravitační energie