Zeměpis

Pozemské biomy (pokračování)


Prérie a stepi

Hlavní regiony: Severní střední USA, Mongolsko, jižní Brazílie a východní Evropa.

Typická vegetace: složeno převážně z trav.

Teplota: zima, nízké teploty a mírné léto.

Solo: mírná plodnost.

Déšť a vlhkost: Nízké množství srážek a vlhkosti během roku. Dlouhé roční období sucha.

Rozmanitost: nízký s přítomností několika druhů.

Vegetace jsou podobné. Kroky a travní porosty se liší pouze klimatem a výškou trav. V případě prérie je klima vlhčí a trávy vyšší než step. Step je více řídká a suchá bylinná formace než prérie. Vzniká v polosuchém podnebí, daleko od námořního vlivu a poblíž horských bariér.


Prérie obraz


Krokový obrázek