Zeměpis

Ochrana půdy


Půda, pokud není správně ošetřena, může ztratit své přirozené vlastnosti a stát se neplodnou. Pro ochranu půdy lze přijmout některá opatření:

  • Zachování původní vegetace: Jedním z nejdůležitějších opatření k ochraně půdy není odlesňování. Přírodní vegetace má vlastnosti, které zachovávají půdu.


Zachování původní vegetace

  • Kontrola eroze: provedeno konturovým systémem. Kruhové příkopy se vyrábějí v půdě vysokých oblastí (hory, kopce, hory). Tyto příkopy pohlcují vodu, čímž se vyhýbají povodním, které nesou země.


Kontrola eroze

  • Zalesňování: Nedostatek vegetace může způsobit erozi. Výsadbou stromů v regionech, které zažily odlesňování, nedochází k erozi. Eukalyptus a borovice jsou v tomto procesu nejčastěji používanými stromy, protože jejich kořeny „drží“ Zemi a absorbují část vody.


Před a po zalesňování

  • Střídání plodin: Plocha plantáže může být rozdělena na části, takže jedna z nich bude vždy v klidu. Ostatní strany dostávají výsadbu různých plodin. Po sklizni dojde k rotaci a část, která byla v klidu, obdrží výsadbu a ta, která byla použita, jde do klidu. Tímto způsobem je zabráněno opotřebení Země (ztráta živin), což ztěžuje její neplodnost.


Střídání plodin