Zeměpis

Úrodnost půdy


Plodnost půdy se měří její schopností udržovat vegetaci, zejména zemědělství.

Závisí to na pH, přítomnosti a množství minerálů, a zejména na přítomnosti a množství mikrobiálního života (humus).

Bohatá půda je půda, která představuje správnou skupinu minerálů a vody pro určité druhy rostlin.


Úrodná půda

Formování horizontů

Horizonty jsou označovány jako vrstvy, které půdy v průběhu svého vývoje existují. Půda se postupně působením biologických, fyzikálních a chemických látek začíná organizovat ve vrstvách. Dobře vyvinutá půda má čtyři typy horizontů: O, A, B a C.

  • - Organický horizont je tvořen rostlinným materiálem, tj. Listy, které padají ze stromů, se rozkládají, a zbytky zvířat, které se také rozkládají. Je to povrchní vrstva půd lesů a lesů.
  • A - Horizont s dobře rozloženou organickou hmotou je tzv. Humusový horizont.
  • B - Mineralogický horizont s dobře definovaným zbarvením. Je to horizont velké akumulace materiálů nesených vodou horizontu. A. Má málo organických látek.
  • C - Je to nejnižší horizont, blízko skály. Představuje hrubší granulaci, je horizontem, kde začíná rozklad kamene.


Schéma Ground Horizons