Zeměpis

Uran


Uran byl první planetou, která byla objevena v moderní době. Z jeho vzdálenosti od Slunce trvá Uranu 84 let, než dokončí svou oběžnou dráhu.

Jedním z nejzajímavějších aspektů jeho dynamiky je to, že jeho osa rotace má sklon 97,86 ° s rovinou své oběžné dráhy, jinými slovy, otáčí se vleže.

Předpokládá se, že Uran tento sklon získal po střetu s velkým protoplanetem.

Je zajímavé, že ačkoli jedna strana Uranu nepřijala sluneční světlo téměř 22 let, teplotní záznam je na celém jeho viditelném povrchu stejný, což naznačuje efektivní mechanismy vedení tepla atmosférou, jako jsou silné bouře. způsobené teplotními rozdíly.

Stejně jako Saturn má Uran také prsteny. Mají však odlišné chemické složení, a proto není snadné je pozorovat, protože odrážejí velmi malé sluneční světlo.