Zeměpis

Pomocní modelovací agenti (pokračování)


Mořský oděr

Je to eroze způsobená mořem v důsledku nepřetržitého působení vln, které útočí na základnu a skalnaté útesy na pobřeží.

Tento jev nakonec končí rozpadáním skalních bloků a následným odstraněním těchto stěn.

Z tohoto pochází vysoká pobřeží, která se nazývají útesy, jako jsou ty na severovýchodě, tvořené sedimentárními horninami (bariérami).