Zeměpis

Reliéfní modelovací agenti (pokračování)


Vulkanismus

Je to akce sopek. Volánismus nazýváme soubor procesů, kterými magma a související plyny stoupají skrze kůru a jsou uvolňovány do zemského povrchu a atmosféry.

Vyloučené materiály mohou být pevné, kapalné nebo plynné a hromadí se v depozitu pod sopkou, dokud tlak nezpůsobí erupci.

Láva teče dolů sopečnou budovou, mění a vytváří nové tvary v krajině. Většina sopek Země je soustředěna v tichomořském kruhu ohně, od And na Filipíny.

Seismické otřesy nebo zemětřesení

Zemětřesení nebo zemětřesení je náhlý pohyb nebo zemětřesení způsobené prudkým uvolněním postupně nashromážděného úsilí. Tento pohyb se šíří horninami seismickými vlnami (které lze detekovat a měřit pomocí seismografů).

Bodem vnitřku země, kde zemětřesení začíná, je pokrytec nebo ohnisko. Epicentrum je bod na zemském povrchu, kde se projevuje. Intenzita zemětřesení je dána Richterovou stupnicí, která měří množství energie uvolněné při každém zemětřesení.