Zeměpis

Reliéfní modelovací agenti


Tektonismus

Tektonismus, také známý jako diastrofismus, sestává z pohybů vyplývajících z tlaků uvnitř země, působících na zemskou kůru.

Když jsou tlaky svislé, kontinentální bloky trpí zdvihem, snížením nebo lomem nebo selháním.

Když jsou tlaky vodorovné, vytvářejí se záhyby nebo vrásky, které vedou k horám.

Důsledky tektonismu mohou být různé, například formování oceánských pánví, kontinentů, náhorních plošin a pohoří.

Chcete-li se dozvědět více o tektonismu, klikněte zde.