Zeměpis

Pomocní modelovací agenti (pokračování)


Povodně

Povodeň je velké množství vody, která prudce teče, vyplývající z hojných srážek.

Toto vodní násilí má velkou erozivní sílu. Na svažitém území bez vegetačního pokryvu mohou odtoky čerpat z mělkých rýh až po hlubší zvané rokle.

V Brazílii způsobuje kombinace odtoku a podzemní vody rokle, obrovské díry, které ničí ornou půdu a poškozují zemědělství.