Zeměpis

Oceány


Oceány jsou velké výběry slané vody, které zabírají prohlubně zemského povrchu. A oceánografie Je to specifická věda, která studuje oceány a jejich vlastnosti.
Teorie vzhledu oceánů přímo souvisí s tvorbou atmosféry v prekambrickém období.

Planeta byla v tomto období velmi horká a vodní páry v atmosféře pak vyvolaly velké množství srážek, které se nahromadily v dolních reliéfních oblastech.

Význam oceánů

Oceány jsou pro planetu nesmírně důležité, protože v nich vznikl život. Jsou hlavními producenty kyslíku, což je skutečnost, která se vyskytuje prostřednictvím oceánských mikrořas, také regulují teplotu planety, narušují atmosférickou dynamiku a rozlišují typy klimatu. Oceány jsou také důležitou dopravní cestou.
Biologická rozmanitost nalezená v oceánech je velmi bohatá a odpovídá pozemským ekosystémům. Kromě toho je zdrojem těžby a určení nerostů pro ty, kteří hledají turistiku a volný čas.

Pět oceánů

I když jsou vzájemně propojeny, oceány si mezi sebou nevyměňují mnoho vody. Je to proto, že vody, které tvoří každý z oceánů, mají své vlastní vlastnosti, jako je teplota, sluneční záření, slanost (množství solí rozpuštěných ve vodě) a pohyby vln, přílivu a proudů.

Oceány, tedy obrovská masa slané vody, která pokrývá planetu Zemi, byly tedy rozděleny do pěti částí:

Antarktický oceán

Arktický oceán

Atlantský oceán

Indický oceán

Tichý oceán