Příběh

Geografie Peru - historie

Geografie Peru - historie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Peru se nachází v západní Jižní Americe, hraničí s jižním Tichým oceánem, mezi Chile a Ekvádorem. Terén Peru zahrnuje západní pobřežní pláň (costa), vysoké a členité Andy ve středu (sierra), východní nížinnou džungli Amazonské pánve (selva).
Podnebí: Peru se liší od tropických na východě až po suchou poušť na západě


Geografie Peru - historie

Lima ( / ˈ l iː m ə / LEE -mə Španělská výslovnost: [ˈLima]) je hlavní a největší město Peru. Nachází se v údolích řek Chillón, Rímac a Lurín, v centrální pobřežní části země, s výhledem na Tichý oceán. Spolu s přístavem Callao tvoří souvislou městskou oblast známou jako metropolitní oblast Lima. S populací více než 9,5 milionu [4] je Lima jedním z největších měst v Severní a Jižní Americe.

Lima byla pojmenována domorodci v zemědělské oblasti známé původními Peruánci jako Limaq. To se stalo hlavním a nejdůležitějším městem v místokrálovství Peru. Po peruánské válce za nezávislost se stalo hlavním městem Peruánské republiky (República del Perú). Přibližně jedna třetina národního obyvatelstva žije v metropolitní oblasti.

Lima je domovem jedné z nejstarších vysokých škol v Novém světě. National University of San Marcos, založená 12. května 1551, během místokrálovství Peru, je první oficiálně založená a nejstarší nepřetržitě fungující univerzita v Americe.

V současné době je město považováno za politické, kulturní, finanční a obchodní centrum země. V mezinárodním měřítku je jednou ze třiceti nejlidnatějších městských aglomerací na světě. Kvůli své geostrategické důležitosti bylo definováno jako „beta“ město.

Jurisdikčně se metropole rozkládá hlavně v provincii Lima a v menší části na západě v rámci ústavní provincie Callao, kde se nachází námořní přístav a letiště Jorge Chávez. Obě provincie mají regionální autonomii od roku 2002.

V říjnu 2013 byla Lima vybrána jako hostitel Panamerických her 2019, které se tyto hry konaly na místech v Limě a okolí, a jednalo se o největší sportovní událost, kterou kdy země pořádala. Rovněž se zde uskutečnila zasedání APEC v letech 2008 a 2016, výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky v říjnu 2015, konference OSN o změně klimatu v prosinci 2014 a soutěž Miss Universe 1982.


Mapa regionů Peru

Peru (oficiálně Peruánská republika) se dělí na 25 regionů (regiones, singular - region) a 1 provincii (provincia). V abecedním pořadí jsou to tyto oblasti: Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura , Puno, San Martin, Tacna, Tumbes a Ucayali. Lima je provincie v Peru. Regiony se dále dělí na celkem 196 provincií (provincií) a 1869 okresů (distritos). [Poznámka: Callao, největší přístav v Peru, je také označován jako ústavní provincie, jediná provincie regionu Callao].

Peru se rozkládá na ploše 1 285 216 čtverečních kilometrů a je 3. největší zemí Jižní Ameriky a 19. největší zemí světa. Na pobřeží Tichého oceánu se nachází Lima - hlavní město, největší a nejlidnatější město Peru. Lima je také 4. největším městem Jižní Ameriky a 2. největším městem Severní a Jižní Ameriky. Je to administrativní, kulturní, vzdělávací, obchodní a ekonomické centrum národa.


Obsah

Název země může být odvozen od Birú, jméno místního vládce, který žil na počátku 16. století poblíž zálivu San Miguel v Panamě. [18] Španělští dobyvatelé, kteří dorazili v roce 1522, věřili, že se jedná o nejjižnější část Nového světa. [19] Když Francisco Pizarro napadl regiony jižněji, přišli být určeni Birú nebo Peru. [20]

Alternativní historii poskytuje současný spisovatel Inca Garcilaso de la Vega, syn incké princezny a dobyvatel. Řekl jméno Birú bylo to obyčejné indiánské obyvatelstvo, které se stalo posádkou lodi na průzkumné misi pro guvernéra Pedra Ariase de Ávila, a pokračovalo ve vyprávění dalších případů nedorozumění kvůli chybějícímu společnému jazyku. [21]

Španělská koruna dala názvu právní status s 1529 Capitulación de Toledo, který označil nově narazenou říši Inků za provincii Peru. [22] Podle španělské vlády země přijala označení Viceroyalty Peru, které se po nezávislosti stalo Peruánskou republikou.

Pravěk a předkolumbovské Peru Edit

Nejstarší důkazy o lidské přítomnosti na peruánském území byly datovány do doby přibližně 12500 př. N. L. V osadě Huaca Prieta. [23] Andské společnosti byly založeny na zemědělství, důležité byly také techniky jako zavlažování a terasování chovu velbloudů a rybolov. Organizace spoléhala na vzájemnost a přerozdělování, protože tyto společnosti neměly představu o trhu ani o penězích. [24] Nejstarší známá komplexní společnost v Peru, civilizace Caral/Norte Chico, vzkvétala podél pobřeží Tichého oceánu mezi 3000 a 1 800 př. N. L. [25] Na tento raný vývoj navázaly archeologické kultury, které se vyvíjely převážně kolem pobřežních a andských oblastí v celém Peru. Kultura Cupisnique, která vzkvétala přibližně od roku 1000 do roku 200 př. N. L. [26] podél dnešního peruánského tichomořského pobřeží, byla příkladem rané předincké kultury.

Chavínská kultura, která se vyvíjela v letech 1500 až 300 př. N. L., Byla pravděpodobně spíše náboženským než politickým fenoménem, ​​přičemž jejich náboženské centrum bylo v Chavín de Huantar. [27] Po úpadku chavinské kultury kolem počátku 1. století n. L. Během následujících tisíc let vznikala a klesala řada lokalizovaných a specializovaných kultur, a to jak na pobřeží, tak na vysočině. Na pobřeží sem patřily civilizace Paracasů, Nazca, Wari a vynikajících Chimu a Moche.

Moche, kteří dosáhli svého vrcholu v prvním tisíciletí našeho letopočtu, byli proslulí svým zavlažovacím systémem, který oplodnil jejich vyprahlý terén, propracovanou keramickou keramikou, vznešenými budovami a chytrou kovovýrobou. [28] Chimu byli velcí stavitelé měst předincké civilizace, protože volná konfederace opevněných měst roztroušených podél pobřeží severního Peru, Chimu vzkvétala přibližně od roku 1140 do roku 1450. [29] Jejich kapitál byl v Chan Chan mimo moderní dobu. -den Trujillo. [29] Kultura Tiahuanaco, poblíž jezera Titicaca v Peru i Bolívii, [30] a kultura Wari, poblíž dnešního města Ayacucho, rozvíjela velká městská sídla a rozsáhlé státní systémy mezi 500 a 1000 n. l. [31]

V 15. století se Inkové ukázali jako mocný stát, který v průběhu století tvořil největší říši v předkolumbovské Americe se svým hlavním městem v Cuscu. [32] Inkové z Cusca původně představovali jednu z malých a relativně menších etnických skupin, Quechuas. Postupně, již ve třináctém století, se začali rozšiřovat a začleňovat své sousedy. Expanze Inků byla pomalá až zhruba do poloviny patnáctého století, kdy se tempo dobývání začalo zrychlovat, zejména za vlády císaře Pachacutiho. [33] Za jeho vlády a vlády jeho syna Topa Inca Yupanquiho ovládli většinu Andského regionu Inkové, jejichž vláda měla 9 až 16 milionů obyvatel. Pachacuti také vyhlásil komplexní kodex zákonů, který by řídil jeho vzdálenou říši, a upevnil svou absolutní časovou a duchovní autoritu jako Bůh Slunce, který vládl z velkolepě přestavěného Cusca. [34] Od roku 1438 do roku 1533 používali Inkové řadu metod, od dobytí až po mírovou asimilaci, k začlenění velké části západní Jižní Ameriky, soustředěné do andských pohoří, od jižní Kolumbie po severní Chile, mezi Tichým oceánem na západě a amazonský deštný prales na východě. Oficiálním jazykem říše byla kečuánština [35], přestože se mluvilo stovkami místních jazyků a dialektů. Inkové označovali svou říši jako Tawantinsuyu což lze přeložit jako „Čtyři regiony“ nebo „Čtyři sjednocené provincie“. V říši přetrvávalo mnoho místních forem uctívání, většina z nich se týkala místních svatých Huacas, ale vedení Inků podporovalo uctívání Inti, boha slunce a vnucovalo mu svrchovanost nad jiné kulty, jako je Pachamama. [36] Inkové považovali svého krále, Sapa Inca, za „dítě slunce“. [37]

Dobytí a koloniální období Upravit

Atahualpa (také Atahuallpa), poslední Sapa Inca, se stal císařem, když porazil a popravil svého staršího nevlastního bratra Huáscara v občanské válce vyvolané smrtí jejich otce Inca Huayna Capac. V prosinci 1532, strana z dobyvatelé (podporovaný Chankas, Huancas, Cañaris a Chachapoyas jako indické pomocné) vedené Francisco Pizarro porazil a zajal incký císař Atahualpa v bitvě u Cajamarca. Španělské dobytí Peru bylo jednou z nejdůležitějších kampaní ve španělské kolonizaci Ameriky. Po letech předběžného průzkumu a vojenských konfliktů to byl první krok v dlouhé kampani, která trvala desítky let bojů, ale skončila španělským vítězstvím a kolonizací regionu známého jako Viceroyalty Peru s jeho hlavním městem Lima, který byl tehdy známý jako „La Ciudad de los Reyes“ (Město králů). Dobytí Peru vedlo k spin-off kampaním během místokrálovství a také k expedicím do Amazonské pánve, jako v případě španělských snah potlačit indiánský odpor. Poslední incký odpor byl potlačen, když Španělé v roce 1572 zničili Neo-incký stát ve Vilcabambě.

Původní obyvatelstvo se dramaticky zhroutilo v drtivé většině kvůli epidemickým chorobám způsobeným Španělskem, jakož i kvůli vykořisťování a socioekonomickým změnám. [38] Místokrál Francisco de Toledo reorganizoval zemi v 70. letech 19. století, přičemž hlavní ekonomickou činností byla těžba zlata a stříbra a indiánská nucená práce jako hlavní pracovní síla. [39] S objevem velkého stříbra a zlata v Potosí (dnešní Bolívie) a Huancavelica vzkvétala místokrálovství jako důležitý poskytovatel nerostných surovin. Peruánské slitky poskytovaly příjmy španělské koruně a poháněly složitou obchodní síť, která sahala až do Evropy a na Filipíny. [40] Obchodní a populační výměny mezi Latinskou Amerikou a Asií, které probíhaly prostřednictvím manilských galeonů procházejících Acapulcem, měly Callao v Peru jako nejvzdálenější koncový bod obchodní cesty v Americe. [41] V této souvislosti byl don Sebastian Hurtado de Corcuera, guvernér Panamy, také zodpovědný za osídlení města Zamboanga na Filipínách, které nyní mluví španělskou kreolštinou zaměstnáváním peruánských vojáků a kolonistů. [42] Kvůli nedostatku dostupné pracovní síly byli k pracovní populaci přidáni afričtí otroci. Expanze koloniálního administrativního aparátu a byrokracie souběžně s ekonomickou reorganizací. S dobytím začalo šíření křesťanství v Jižní Americe většina lidí byla násilně konvertována ke katolicismu, přičemž španělští klerici později věřili jako puritánští bohové anglických kolonií, že domorodé národy „byly zkaženy ďáblem, který prostřednictvím nich pracoval na frustraci „jejich základy. [43] Konvertování populace trvalo jen generaci. V každém městě stavěli kostely a některé incké chrámy nahradili kostely, jako je Coricancha ve městě Cusco. Církev zaměstnávala inkvizici, použití mučení k zajištění toho, aby se nově obrácení katolíci nevzdálili jiným náboženstvím nebo vírám, a klášterní školy, vzdělávající dívky, zejména incké šlechty a vyšší třídy, „dokud nebudou dost staré na to, aby se hlásily [aby se staly jeptiškou] nebo opustit klášter a převzít roli ('estado') v křesťanské společnosti, kterou jejich otcové plánovali postavit "v Peru. [44] Peruánský katolicismus následuje synkretismus nalezený v ma ny latinskoamerické země, ve kterých byly náboženské domorodé rituály integrovány s křesťanskými oslavami. [45] V tomto úsilí začala církev hrát důležitou roli při akulturaci domorodců a vtáhla je na kulturní oběžnou dráhu španělských osadníků.

V 18. století klesající produkce stříbra a ekonomická diverzifikace výrazně snížily královské příjmy. [46] V reakci na to koruna uzákonila Bourbonské reformy, sérii ediktů, které zvýšily daně a rozdělily Viceroyalty. [47] Nové zákony vyvolaly povstání Túpaca Amaru II a další vzpoury, všechny byly potlačeny. [48] ​​V důsledku těchto a dalších změn přišli Španělé a jejich kreolští nástupci k monopolizaci kontroly nad zemí a zmocnili se mnoha nejlepších zemí opuštěných masivním původním vylidňováním. Španělští však neodolali portugalské expanzi Brazílie přes poledník. Smlouva z Tordesillas ztratila smysl v letech 1580 až 1640, zatímco Španělsko ovládalo Portugalsko. Potřeba usnadnit komunikaci a obchod se Španělskem vedla k rozdělení místokrálovství a vytvoření nových místostarostů Nové Granady a Rio de la Plata na úkor území, která tvořila Viceroyalty Peru, což snížilo moc, význačnost a důležitost z Limy jako místokrálovského kapitálu a přesunul lukrativní andský obchod do Buenos Aires a Bogoty, zatímco pád těžby a textilní výroby urychlil postupný úpadek místokrálovství Peru.

Místokrálovství se nakonec rozpustí, stejně jako u velké části španělské říše, když na počátku devatenáctého století čelí výzvám národních hnutí za nezávislost. Tato hnutí vedla k vytvoření většiny současných zemí Jižní Ameriky na územích, která v tom či onom bodě představovala viceroyalty Peru. [49] Dobytí a kolonie přinesly mix kultur a etnik, které neexistovaly, než si Španělé podmanili peruánské území. Přestože mnoho inckých tradic bylo ztraceno nebo zředěno, byly přidány nové zvyky, tradice a znalosti, což vytvořilo bohatou smíšenou peruánskou kulturu. [45] Dvě z nejdůležitějších domorodých rebelií proti Španělům byly Juan Juan Santos Atahualpa v roce 1742 a Rebellion of Túpac Amaru II v roce 1780 kolem vysočiny poblíž Cuzca. [50]

Nezávislost Upravit

Na počátku 19. století, zatímco většina jihoamerických národů byla smetena válkami za nezávislost, Peru zůstalo monarchistickou pevností. Vzhledem k tomu, že elita kolísala mezi emancipací a věrností španělské monarchii, nezávislosti bylo dosaženo až po okupaci vojenskými kampaněmi José de San Martín a Simón Bolívar.

Ekonomické krize, ztráta moci Španělska v Evropě, válka za nezávislost v Severní Americe a domorodá povstání - to vše přispělo k příznivému klimatu pro rozvoj myšlenek emancipace mezi Criollo obyvatel v Jižní Americe. Oligarchie Criollo v Peru však měla privilegia a zůstala věrná španělské koruně. Osvobozovací hnutí začalo v Argentině, kde byly vytvořeny autonomní junty v důsledku ztráty autority španělské vlády nad jejími koloniemi.

Poté, co José de San Martín bojoval za nezávislost místokrálovství Ria de la Plata, vytvořil armádu And a překročil Andy za 21 dní. Poté, co byl v Chile, spojil své síly s chilským armádním generálem Bernardem O'Higginsem a osvobodil zemi v bitvách Chacabuco a Maipú v roce 1818. [51] 7. září 1820 dorazila flotila osmi válečných lodí do přístavu Paracas pod velení generála Josého de San Martina a Thomase Cochranea, který sloužil u chilského námořnictva. Ihned 26. října převzali kontrolu nad městem Pisco. San Martin se usadil v Huacho dne 12. listopadu, kde založil své sídlo, zatímco Cochrane plul na sever a zablokoval přístav Callao v Limě. Ve stejné době, na severu, byl Guayaquil obsazen povstaleckými silami pod velením Gregoria Escobeda. Protože Peru bylo baštou španělské vlády v Jižní Americe, San Martinova strategie osvobození Peru spočívala v použití diplomacie. Poslal zástupce do Limy a naléhal na místokrále, aby Peru získal nezávislost, ale všechna jednání se ukázala jako neúspěšná.

Místokrál z Peru, Joaquín de la Pazuela, jmenoval José de la Serna vrchním velitelem loajalistické armády, aby ochránil Limu před hrozící invazí San Martina. Dne 29. ledna uspořádal de la Serna převrat proti de la Pazuela, který byl uznán Španělskem a byl jmenován místokrálem Peru. Tento vnitřní boj o moc přispěl k úspěchu osvobozující armády. Aby se vyhnul vojenské konfrontaci, San Martin se setkal s nově jmenovaným místokrálem José de la Sernou a navrhl vytvořit konstituční monarchii, návrh, který byl odmítnut. De la Serna opustil město a 12. července 1821 San Martin obsadil Limu a 28. července 1821 vyhlásil peruánskou nezávislost. Vytvořil první peruánskou vlajku. Horní Peru (Bolívie) zůstalo jako španělská pevnost, dokud jej o tři roky později osvobodila armáda Simóna Bolívara. José de San Martin byl vyhlášen ochráncem Peru. Peruánská národní identita byla vytvořena během tohoto období, jak bolivarské projekty pro latinskoamerickou konfederaci ztroskotaly a spojení s Bolívií se ukázalo jako pomíjivé. [52]

Simon Bolivar zahájil svou kampaň ze severu a osvobodil Viceroyalty Nové Granady v bitvách Carabobo v roce 1821 a Pichincha o rok později. V červenci 1822 se Bolivar a San Martin shromáždili na konferenci v Guayaquilu. Bolivar byl ponechán na starosti úplné osvobození Peru, zatímco San Martin odešel z politiky poté, co byl sestaven první parlament. Nově založený peruánský kongres pojmenoval Bolivarský diktátor Peru a dal mu moc organizovat armádu.

S pomocí Antonia José de Sucre porazili větší španělskou armádu v bitvě u Junínu 6. srpna 1824 a rozhodující bitvě u Ayacucho 9. prosince téhož roku, čímž upevnili nezávislost Peru a Alto Peru. Alto Peru bylo později založeno jako Bolívie. V prvních letech republiky způsobovaly endemické boje o moc mezi vojenskými vůdci politickou nestabilitu. [53]

Úpravy 19. století

Od čtyřicátých let do šedesátých let minulého století si Peru užívalo období stability za předsednictví Ramóna Castilla, a to prostřednictvím zvýšených státních příjmů z vývozu guana. [54] V sedmdesátých letech 19. století však byly tyto zdroje vyčerpány, země byla silně zadlužena a politické boje byly opět na vzestupu. [55] Peru zahájilo program budování železnic, který zemi pomohl, ale také ji zbankrotoval.

V roce 1879 vstoupilo Peru do války v Pacifiku, která trvala až do roku 1884. Bolívie se proti Chile dovolávala spojenectví s Peru. Peruánská vláda se pokusila spor zprostředkovat vysláním diplomatického týmu k jednání s chilskou vládou, ale výbor dospěl k závěru, že válce se nelze vyhnout. Chile vyhlásilo válku 5. dubna 1879. Téměř pět let války skončilo ztrátou departementu Tarapacá a provincií Tacna a Arica v oblasti Atacama. Dva vynikající vojenští vůdci po celou dobu války byli Francisco Bolognesi a Miguel Grau. Původně se Chile zavázalo k referendu o městech Arica a Tacna, které se bude konat o několik let později, aby bylo možné samostatně určit jejich národní příslušnost. Chile však odmítlo použít Smlouvu a ani jedna ze zemí nedokázala určit zákonný rámec. Po válce v Pacifiku začalo mimořádné úsilí o obnovu. Vláda začala iniciovat řadu sociálních a ekonomických reforem, aby se vzpamatovala z válečných škod. Politické stability bylo dosaženo až na počátku 20. století.

Editace 20. století

Po vnitřních bojích po válce následovalo období stability pod Civilistickou stranou, které trvalo až do nástupu autoritářského režimu Augusta B. Leguíi. Velká hospodářská krize způsobila pád Leguíi, obnovené politické nepokoje a vznik Americké lidové revoluční aliance (APRA). [56] Rivalita mezi touto organizací a koalicí elity a armády definovala peruánskou politiku na následující tři desetiletí. Konečná mírová smlouva v roce 1929, podepsaná mezi Peru a Chile, nazvaná Limská smlouva, vrátila Tacnu do Peru. V letech 1932 až 1933 Peru zachvátila rok trvající válka s Kolumbií kvůli územnímu sporu, který se týkal oddělení Amazonas a jeho hlavního města Leticia.

Později, v roce 1941, Peru a Ekvádor bojovaly v ekvádorsko -peruánské válce, po které se protokol z Ria snažil formalizovat hranici mezi těmito dvěma zeměmi. Při vojenském převratu 29. října 1948 se prezidentem stal generál Manuel A. Odría. Odríino předsednictví bylo známé jako Ochenio. Tvrdě sestoupil na APRA, na okamžik potěšil oligarchii a všechny ostatní napravo, ale následoval populistický kurz, který mu získal velkou přízeň u chudých a nižších vrstev. Prosperující ekonomika mu umožnila dopřát si drahé, ale davově příjemné sociální politiky. Současně však byla občanská práva přísně omezena a v celém jeho režimu řádila korupce. Odría byl následován Manuel Prado Ugarteche. Rozšířená obvinění z podvodu však přiměla peruánskou armádu sesadit Prada a nainstalovat vojenskou juntu vedenou Ricardem Pérezem Godoyem. Godoy řídil krátkou přechodnou vládu a v roce 1963 uspořádal nové volby, které vyhrál Fernando Belaúnde Terry, který se ujal prezidentského úřadu až do roku 1968. Belaúnde byl uznán za svůj závazek demokratického procesu. V roce 1968 zorganizovaly ozbrojené síly pod vedením generála Juana Velasca Alvarada převrat proti Belaúnde. Alvaradův režim provedl radikální reformy zaměřené na podporu rozvoje, ale nezískal širokou podporu. V roce 1975 generál Francisco Morales-Bermúdez důrazně nahradil Velasco, paralyzoval reformy a dohlížel na obnovení demokracie.

Peru se zapojilo do krátkého úspěšného konfliktu s Ekvádorem ve válce Paquisha v důsledku územního sporu mezi oběma zeměmi. Poté, co země zažila chronickou inflaci, byla peruánská měna sol nahrazena měnou Inti v polovině roku 1985, který byl v červenci 1991 nahrazen nuevo solem, kdy měl nový sol kumulativní hodnotu jedné miliardy starých podrážek. Roční příjem Peruánců na obyvatele klesl na 720 USD (pod úroveň roku 1960) a HDP Peru klesl o 20%, přičemž národní rezervy činily záporných 900 milionů USD. Ekonomické turbulence doby zhoršovaly sociální napětí v Peru a částečně přispěly ke vzestupu násilných povstaleckých venkovských povstaleckých hnutí, jako Sendero Luminoso (Zářící stezka) a MRTA, která způsobila velký chaos v celé zemi. Znepokojen ekonomikou, rostoucí teroristickou hrozbou ze strany Sendero Luminoso a MRTA a obviněním z oficiální korupce se Alberto Fujimori ujal prezidentského úřadu v roce 1990. Fujimori zavedl drastická opatření, která způsobila pokles inflace ze 7 650% v roce 1990 na 139% v roce 1991. [ Citace je zapotřebí ]

Tváří v tvář opozici vůči jeho reformnímu úsilí rozpustil Fujimori Kongres v auto-golpe („vlastní převrat“) ze dne 5. dubna 1992. Poté revidoval ústavu nazvanou nové volby do Kongresu a provedl zásadní ekonomickou reformu, včetně privatizace řady státních společností, vytvoření prostředí příznivého pro investice a řádného řízení ekonomiky. . Fujimoriho administrativa byla pronásledována povstaleckými skupinami, zejména Sendero Luminoso, kteří v 80. a 90. letech prováděli teroristické kampaně po celé zemi. Fujimori tvrdě zasáhl proti povstalcům a do konce devadesátých let byl úspěšný v tom, že je do značné míry potlačil, ale boj kazily zvěrstva páchaná jak peruánskými bezpečnostními silami, tak povstalci: masakr Barrios Altos a masakr La Cantuta vládními polovojenskými skupinami a bombardování Taraty a Frecuencia Latina od Sendero Luminoso. Tyto incidenty následně symbolizovaly porušování lidských práv spáchané v posledních letech násilí. [ Citace je zapotřebí ]

Na začátku roku 1995 se Peru a Ekvádor znovu střetly ve válce Cenepa, ale v roce 1998 vlády obou národů podepsaly mírovou smlouvu, která jasně vymezila mezinárodní hranici mezi nimi. V listopadu 2000 Fujimori rezignoval na svou funkci a odešel do vyhnanství, které se vyhýbalo, a vyhnul se tak stíhání za porušování lidských práv a obvinění z korupce ze strany nových peruánských úřadů. [57]

21. století a politické vřavy Edit

Od konce režimu Fujimori se Peru pokouší bojovat proti korupci a zároveň udržovat hospodářský růst. [57] Navzdory pokroku v oblasti lidských práv od doby povstání je stále mnoho problémů viditelných a ukazuje pokračující marginalizaci těch, kteří trpěli násilím peruánského konfliktu. [58] Úřední vláda, které předsedal Valentín Paniagua, převzala odpovědnost za vedení nových prezidentských a kongresových voleb. Poté se Alejandro Toledo stal prezidentem v letech 2001 až 2006.

Dne 28. července 2006 se bývalý prezident Alan García stal prezidentem Peru poté, co vyhrál volby v roce 2006. V květnu 2008 se Peru stalo členem Unie jihoamerických národů. V dubnu 2009 byl bývalý prezident Alberto Fujimori odsouzen za porušování lidských práv a odsouzen k 25 letům vězení za jeho roli v zabíjení a únosech eskadrou smrti Grupo Colina během boje jeho vlády proti levicovým partyzánům v 90. letech. [59] Dne 5. června 2011 byla prezidentem zvolena Ollanta Humala. Během jeho prezidentství byla premiérka Ana Jara a její kabinet úspěšně odsouzeno, což bylo poprvé za 50 let, kdy byl kabinet nucen odstoupit z peruánského zákonodárného sboru. [60] V roce 2016 byl zvolen Pedro Pablo Kuczynski, ačkoli jeho vláda měla krátké trvání, protože v roce 2018 odstoupil kvůli různým kontroverzím kolem jeho administrativy. Viceprezident Martín Vizcarra poté nastoupil do funkce v březnu 2018 s obecně příznivým hodnocením schválení. [61] Alan García byl zapojen do skandálu Operation Car Wash a když se ho policie pokusila zatknout, spáchal 17. dubna 2019 sebevraždu. Později téhož roku, v červenci, policie zatkla Alejandra Toleda v Kalifornii. Uprostřed krize 30. září 2019 prezident Vizcarra kongres rozpustil a volby se konaly 26. ledna 2020. První případ COVID-19 byl potvrzen 6. března 2020. Během pandemie COVID-19 v Peru byla většina Peruánců na příkaz pobytu doma prezidentem Martinem Vizcarrou. Hospodářská krize vyvolaná pandemií však vedla k jeho odvolání z prezidentského úřadu, které mnozí považovali za převrat v Kongresu, a krajně pravicová vláda nového prezidenta Manuela Merina se setkala s velkým odporem. Po celé zemi začaly protesty a po 5 dnech Merino rezignoval. Jeho místo zaujal Francisco Sagasti. Sagasti vedl prozatímní, centristickou vládu a prosazoval mnoho z Vizcarřiny dřívější politiky. Volby se konaly 11. dubna 2021 a první kolo vyhrál Pedro Castillo z party Free Peru, těsně za ním Keiko Fujimori.

Peru je unitární prezidentskou reprezentativní demokratickou republikou se systémem více stran. [2] [3] Země udržovala liberální demokratický systém podle své ústavy z roku 1993, která nahradila ústavu, která přiklonila vládu k federaci, aby zmocnila prezidenta k větší moci. [62] [63] Je to také unitární republika, ve které má centrální vláda největší moc a může vytvářet administrativní rozdělení. Peruánský vládní systém kombinuje prvky odvozené z politických systémů USA (písemná ústava, autonomní Nejvyšší soud, prezidentský systém) a Čínské lidové republiky (jednokomorový kongres, systém premiér a ministerstva a silný výkonný). [64]

Peruánská vláda je rozdělena do tří větví:

  • Legislatura: jednokomorový kongres Peru, který se skládá ze 130 členů Kongresu (na základě počtu obyvatel), předsedy Kongresu a stálé komise [65]
  • Výkonný: prezident, Rada ministrů, která v praxi kontroluje domácí legislativu a slouží jako kabinet prezidenta, který se skládá z předsedy vlády a 18 ministrů státu
  • Soudnictví: Nejvyšší soud v Peru, také známý jako královská Audencia z Limy, složený z 18 soudců včetně Nejvyššího soudu, spolu s 28 nadřízenými soudy, 195 soudními soudy a 1838 okresními soudy.

Podle ústavy je prezident hlavou státu i vlády a je volen na pětileté funkční období bez okamžitého znovuzvolení. [66] Prezident jmenuje do kabinetu ministry, kteří dohlížejí na 18 ministerstev státu, včetně předsedy vlády. [67] Ústava určuje minimální pravomoc předsedy vlády, který předsedá schůzkám kabinetu, na nichž ministři radí prezidentovi, a vystupuje jako mluvčí jménem výkonné moci. [68] Prezident je také schopen položit otázky o důvěře Peruánskému kongresu a následně nařídit rozpuštění kongresu, který v roce 1992 provedl Alberto Fujimori a v roce 2019 Martín Vizcarra. [69]

V Kongresu v Peru je 130 členů Kongresu z 25 administrativních divizí, určených příslušným obyvatelstvem, volených na pětiletá období. [70] Návrhy zákonů jsou navrhovány výkonnou a zákonodárnou mocí a stávají se zákonem pluralitním hlasováním v Kongresu. [71] Soudnictví je nominálně nezávislé, [72] ačkoli politický zásah do soudních záležitostí byl v historii běžný. [73] Peruánský kongres může rovněž projít návrhem na vyslovení nedůvěry, odsouzením ministrů, jakož i zahájením obžaloby a odsouzení vedoucích pracovníků ve snaze vyvážit moc mezi výkonnou a zákonodárnou mocí. [74] [75] Zákonodárný orgán v nedávné době prošel poloúspěšnými obžalobami, včetně Alberta Fujimoriho v roce 2000 a Pedra Pabla Kuczynského v roce 2018, což způsobilo, že Kuczynski odstoupil. [76]

Peruánský volební systém využívá povinné hlasování pro občany ve věku od 18 do 70 let, včetně dvojího občana a Peruánce v zahraničí. [77] Členové Kongresu jsou voleni přímo voliči v příslušných okresech poměrným hlasováním. Prezident je volen ve všeobecných volbách spolu s viceprezidentem většinou ve dvoukolovém systému. [78] Volby sleduje a organizuje národní volební porota, národní úřad pro volební procesy a národní registr identifikace a občanského stavu. [79]

Peru používá pro kongresy a všeobecné volby systém více stran. Major groups that have formed governments, both on a federal and legislative level, are parties that have historically adopted economic liberalism, progressivism, right-wing populism (specifically Fujimorism), nationalism, and reformism. [80]

The most recent general election was held on 5 June 2016 and resulted in the election of Pedro Pablo Kuczynski as president and Martín Vizcarra as vice president. [81] The most recent congressional election was a snap election held on 26 January 2020 in response to the dissolution of congress, in which Popular Action, Alliance for Progress, and FREPAP secured a majority in congress. [82]

Regions and territories Edit

Peru is divided into 26 units: 24 departments, the Constitutional Province of Callao and the Province of Lima (LIM) — which is independent of any region and serves as the country's capital. [83] Under the constitution, the 24 departments plus Callao Province have an elected "regional" [d] government composed of the regional governor and the regional council. [84] [85]

The Governor constitutes the executive body, proposes budgets, and creates decrees, resolutions, and regional programs. [86] The Regional Council, the region's legislative body, debates and votes on budgets, supervises regional officials, and can vote to remove the governor, deputy governor, or any member of the council from office. The Regional Governor and the Regional Council serve a term of four years, without immediate reelection. These governments plan regional development, execute public investment projects, promote economic activities, and manage public property. [87] [88]

Provinces, such as the province of Lima, are administered by a municipal council, headed by a mayor. [89] The goal of devolving power to regional and municipal governments was among others to improve popular participation. NGOs played an important role in the decentralization process and still influence local politics. [90] [91]

Some areas of Peru are defined as metropolitan areas which overlap district areas. The largest of them, the Lima metropolitan area, is the seventh-largest metropolis in the Americas.

Foreign relations Edit

Over recent decades, Peru's foreign relations has historically been dominated by close ties with the United States and Asia, [92] particularly through the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), the World Trade Organization, the Pacific Alliance, Mercosur, and the Organization of American States (OAS). [93] [94] Peru is an active member of several regional trade blocs and is one of the founding members of the Andean Community of Nations. It is also a member of international organizations such as the OAS and the United Nations. [95] Javier Pérez de Cuéllar, a celebrated Peruvian diplomat, served as United Nations Secretary General from 1981 to 1991.

Peru has planned to be fully integrated into the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) by 2021, attributing its economic success and efforts to strengthen institutions as meeting factors to be a part of the OECD. [96] [97] Peru is a member of the World Trade Organization, and has pursued multiple major free trade agreements, most recently the Peru—United States Free Trade Agreement, the China—Peru Free Trade Agreement, the European Union Free Trade Agreement, free trade agreements with Japan, and many others. [98] [99]

Peru maintains an integrated relationship with other South American nations, and is a member of various South American intergovernmental agreements, more recently the Organization of American States, Mercosur, the Andean Community of Nations, the Pacific Alliance, and the APEC. Peru has historically experienced stressed relations with Chile, including the Peru v Chile international court resolution and the Chilean-Peruvian maritime dispute, but the two countries have agreed to work in improving relations. [100]

Additionally, Peru has participated in taking a leading role in addressing the crisis in Venezuela through the establishment of the Lima Group. [101]

Military and law enforcement Edit

Peru has the fourth largest military in Latin America. Peru's armed forces—the Armed Forces of Peru—comprise the Peruvian Navy (MGP), the Peruvian Army (EP), and the Peruvian Air Force (FAP), in total numbering 392,660 personnel (including 120,660 regulars and 272,000 reservists) as of 2020. [102] Their primary mission is to safeguard the independence, sovereignty and territorial integrity of the country. [103]

Their functions are separated by branch:

  • The Peruvian Army is made up of the Chief of Staff, two Control Bodies, two Support Bodies, five Military Regions and six Command Rooms.
  • The Peruvian Air Force was officially created on May 20, 1929 with the name of Peruvian Aviation Corps. Its main function is to serve as the country's air defense. It also participates in social support campaigns for hard-to-reach populations, organizes air bridges during disasters, and participates in international peace missions. Its four major air bases are located in the cities of Piura, Callao, Arequipa and Iquitos.
  • The Peruvian Navy is in charge of the country's maritime, river, and lake defense. It is made up of 26,000 sailors. Personnel are divided into three levels: superior personnel, junior personnel and seafarers.

The military is governed by both the Commander in Chief, Ministry of Defense, and Joint Command of the Armed Forces (CCFFAA). The CCFFAA has subordinates to the Operational Commands and Special Commands, with which it carries out the military operations that are required for the defense and the fulfillment of the tasks that the executive power provides. [104] Conscription was abolished in 1999 and replaced by voluntary military service. [105] The National Police of Peru is often classified as a part of the armed forces. Although in fact it has a different organization and a wholly civil mission, its training and activities over more than two decades as an anti-terrorist force have produced markedly military characteristics, giving it the appearance of a virtual fourth military service with significant land, sea and air capabilities and approximately 140,000 personnel. The Peruvian armed forces report through the Ministry of Defense, while the National Police of Peru reports through the Ministry of Interior. [106] [103]

Since the end of the crisis in Peru in 2000, the federal government has significantly reduced annual spending in defense. [107] In the 2016—2017 budget, defense spending has constituted 1.1% of GDP ($2.3 billion), the second lowest spending relative to GDP in South America following Argentina. [108] More recently, the Armed Forces of Peru have been used in civil defense. In 2020, Peru used its military personnel and even reservists to enforce the strict quarantine measures placed during the COVID-19 pandemic. [109]

Peru is located on the central western coast of South America facing the Pacific Ocean. It lies wholly in the Southern Hemisphere, its northernmost extreme reaching to 1.8 minutes of latitude or about 3.3 kilometres (2.1 mi) south of the equator, covers 1,285,216 km 2 (496,225 sq mi) of western South America. It borders Ecuador and Colombia to the north, Brazil to the east, Bolivia to the southeast, Chile to the south, and the Pacific Ocean to the west. The Andes mountains run parallel to the Pacific Ocean they define the three regions traditionally used to describe the country geographically.

The costa (coast), to the west, is a narrow plain, largely arid except for valleys created by seasonal rivers. The sierra (highlands) is the region of the Andes it includes the Altiplano plateau as well as the highest peak of the country, the 6,768 m (22,205 ft) Huascarán. [110] The third region is the selva (jungle), a wide expanse of flat terrain covered by the Amazon rainforest that extends east. Almost 60 percent of the country's area is located within this region. [111] The country has fifty-four hydrographic basins, fifty-two of which are small coastal basins that discharge their waters into the Pacific Ocean. The other two are the Amazon basin, which empties into the Atlantic Ocean, and the endorheic basin of Lake Titicaca, both delimited by the Andes mountain range. In the second of these basins, the giant Amazon River begins, which, with its 6872 km, is the longest river in the world, with 75% of the Peruvian territory. Peru contains 4% of the planet's fresh water.

Most Peruvian rivers originate in the peaks of the Andes and drain into one of three basins. Those that drain toward the Pacific Ocean are steep and short, flowing only intermittently. Tributaries of the Amazon River have a much larger flow, and are longer and less steep once they exit the sierra. Rivers that drain into Lake Titicaca are generally short and have a large flow. [112] Peru's longest rivers are the Ucayali, the Marañón, the Putumayo, the Yavarí, the Huallaga, the Urubamba, the Mantaro, and the Amazon. [113]

The largest lake in Peru, Lake Titicaca between Peru and Bolivia high in the Andes, is also the largest of South America. [114] The largest reservoirs, all in the coastal region of Peru, are the Poechos, Tinajones, San Lorenzo, and El Fraile reservoirs. [115]

Climate Edit

The combination of tropical latitude, mountain ranges, topography variations, and two ocean currents (Humboldt and El Niño) gives Peru a large diversity of climates. The coastal region has moderate temperatures, low precipitation, and high humidity, except for its warmer, wetter northern reaches. [116] In the mountain region, rain is frequent in summer, and temperature and humidity diminish with altitude up to the frozen peaks of the Andes. [117] The Peruvian Amazon is characterized by heavy rainfall and high temperatures, except for its southernmost part, which has cold winters and seasonal rainfall. [118]

Wildlife Edit

Because of its varied geography and climate, Peru has a high biodiversity with 21,462 species of plants and animals reported as of 2003, 5,855 of them endemic, [119] and is one of the megadiverse countries.

Peru has over 1,800 species of birds (120 endemic), and 500 species of mammals and over 300 species of reptiles. [120] The hundreds of mammals include rare species like the puma, jaguar and spectacled bear. The Birds of Peru produce large amounts of guano, an economically important export. The Pacific holds large quantities of sea bass, flounder, anchovies, tuna, crustaceans, and shellfish, and is home to many sharks, sperm whales, and whales. [121]

Peru also has an equally diverse flora. The coastal deserts produce little more than cacti, apart from hilly fog oases and river valleys that contain unique plant life. [122] The Highlands above the tree-line known as puna is home to bushes, cactus, drought-resistant plants such as ichu, and the largest species of bromeliad – the spectacular Puya raimondii.

The cloud-forest slopes of the Andes sustain moss, orchids, and bromeliads, and the Amazon rainforest is known for its variety of trees and canopy plants. [121] Peru had a 2019 Forest Landscape Integrity Index mean score of 8.86/10, ranking it 14th globally out of 172 countries. [123]

The economy of Peru is the 48th largest in the world (ranked by Purchasing Power Parity), [124] and the income level is classified as upper middle by the World Bank. [12] Peru is, as of 2011 [update] , one of the world's fastest-growing economies owing to an economic boom experienced during the 2000s. [125] It has an above-average Human Development Index of 0.74 which has seen steady improvement over the last 25 years. [ vyjasnit ] [11] Historically, the country's economic performance has been tied to exports, which provide hard currency to finance imports and external debt payments. [126] Although they have provided substantial revenue, self-sustained growth and a more egalitarian distribution of income have proven elusive. [127] According to 2015 data, 19.3% of its total population is poor, including 9% that lives in extreme poverty. [128] Inflation in 2012 was the lowest in Latin America at only 1.8%, but increased in 2013 as oil and commodity prices rose as of 2014 [update] it stands at 2.5%. [129] The unemployment rate has fallen steadily in recent years, [ vyjasnit ] and as of 2012 [update] stands at 3.6%.

Peruvian economic policy has varied widely over the past decades. [ vyjasnit ] The 1968–1975 government of Juan Velasco Alvarado introduced radical reforms, which included agrarian reform, the expropriation of foreign companies, the introduction of an economic planning system, and the creation of a large state-owned sector. These measures failed to achieve their objectives of income redistribution and the end of economic dependence on developed nations. [130]

Despite these results, most reforms were not reversed until the 1990s, when the liberalizing government of Alberto Fujimori ended price controls, protectionism, restrictions on foreign direct investment, and most state ownership of companies. [131] Reforms have permitted sustained economic growth since 1993, except for a slump after the 1997 Asian financial crisis. [132]

Services account for 53% of Peruvian gross domestic product, followed by manufacturing (22.3%), extractive industries (15%), and taxes (9.7%). [133] Recent economic growth has been fueled by macroeconomic stability, improved terms of trade, and rising investment and consumption. [134] Trade is expected to increase further after the implementation of a free trade agreement with the United States signed on 12 April 2006. [135] Peru's main exports are copper, gold, zinc, textiles, and fish meal its major trade partners are the United States, China, Brazil, and Chile. [136]

Urbanization Edit

Ethnic groups Edit

Peru is a multiethnic nation formed by successive waves of different peoples over five centuries. Amerindians inhabited Peruvian territory for several millennia before the Spanish Conquest in the 16th century according to historian Noble David Cook, their population decreased from nearly 5–9 million in the 1520s to around 600,000 in 1620 mainly because of infectious diseases. [139]

The 2017 census for the first time included a question on ethnic self-identification. According to the results, 60.2% of the people identified themselves as mestizo, 22.3% identified themselves as Quechua, 5.9% identified themselves as white, 3.6% identified themselves as black, 2.4% identified themselves as Aymara, 2.3% identified themselves as other ethnic groups, and 3.3% didn't declare their ethnicity. [138]

Spaniards and Africans arrived in large numbers under colonial rule, mixing widely with each other and with indigenous peoples. After independence, there was gradual immigration from England, France, Germany, and Italy. [140] Peru freed its black slaves in 1854. [141] Chinese and Japanese arrived in the 1850s as laborers following the end of slavery, and have since become a major influence in Peruvian society, forming one of the largest populations of Asians in Latin America. [142]

Úpravy populace

With about 31.2 million inhabitants in 2017, Peru is the fourth most populous country in South America. [143] The demographic growth rate of Peru declined from 2.6% to 1.6% between 1950 and 2000 with the population being expected to reach approximately 42 million in 2050. [144] According to the 1940 Peruvian census, Peru had a population at the time of seven million residents. [145]

As of 2017 [update] , 79.3% lived in urban areas and 20.7% in rural areas. [146] Major cities include the Lima metropolitan area (home to over 9.8 million people), Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Iquitos, Cusco, Chimbote, and Huancayo all reported more than 250,000 inhabitants in the 2007 census. [147] There are 15 uncontacted Amerindian tribes in Peru. [148]

Úpravy jazyka

According to the Peruvian Constitution of 1993, Peru's official languages are Spanish and, in areas where they predominate, Quechua and other indigenous languages. Spanish is spoken natively by 82.6% of the population, Quechua by 13.9%, and Aymara by 1.7%, while other languages are spoken by the remaining 1.8%. [149]

Spanish language is used by the government and is the mainstream language of the country, which is used by the media and in educational systems and commerce. Amerindians who live in the Andean highlands speak Quechua and Aymara and are ethnically distinct from the diverse indigenous groups who live on the eastern side of the Andes and in the tropical lowlands adjacent to the Amazon basin. [150]

Peru's distinct geographical regions are mirrored in a language divide between the coast where Spanish is more predominant over the Amerindian languages, and the more diverse traditional Andean cultures of the mountains and highlands. The indigenous populations east of the Andes speak various languages and dialects. Some of these groups still adhere to traditional indigenous languages, while others have been almost completely assimilated into the Spanish language. There has been an increasing and organized effort to teach Quechua in public schools in the areas where Quechua is spoken. In the Peruvian Amazon, numerous indigenous languages are spoken, including Asháninka, Bora, and Aguaruna. [150]

Náboženství Upravit

Roman Catholicism has been the predominant faith in Peru for centuries, albeit religious practices have a high degree of syncretism with indigenous traditions. As of the 2017 census, 76% of the population over 12 years old described themselves as Catholic, 14.1% as Evangelical, 4.8% as Protestant, Jewish, Latter-day Saints, and Jehovah's Witnesses, and 5.1% as nonreligious. [1]

Amerindian religious traditions continue to play a major role in the beliefs of Peruvians. Catholic festivities like Corpus Christi, Holy Week and Christmas sometimes blend with Amerindian traditions. Amerindian festivities from pre-Columbian remain widespread Inti Raymi, an ancient Inca festival, is still celebrated, especially in rural communities.

The majority of towns, cities, and villages have their own official church or cathedral and patron saint.

According to Article 50 of the Peruvian Constitution, Roman Catholicism is the official religion, and Roman Catholicism is mandatory in all state schools. [151]

Vzdělávání Upravit

Peru's literacy rate is estimated at 92.9% as of 2007 this rate is lower in rural areas (80.3%) than in urban areas (96.3%). [152] Primary and secondary education are compulsory and free in public schools. [124] [153]

Peru is home to one of the oldest institutions of higher learning in the New World. The National University of San Marcos, founded on 12 May 1551, during the Viceroyalty of Peru, is the first officially established and the oldest continuously functioning university in the Americas. [ Citace je zapotřebí ]

Health Edit

Peru has a life expectancy of 75.0 years (72.4 for males and 77.7 for females) according to the latest data for the year 2016 from the World Bank. [154]

Toponyms Edit

Many of the Peruvian toponyms have indigenous sources. In the Andes communities of Ancash, Cusco and Puno, Quechua or Aymara names are overwhelmingly predominant. Their Spanish-based orthography, however, is in conflict with the normalized alphabets of these languages. According to Article 20 of Decreto Supremo No 004-2016-MC (Supreme Decree) which approves the Regulations to Law 29735, published in the official newspaper El Peruano on 22 July 2016, adequate spellings of the toponyms in the normalized alphabets of the indigenous languages must progressively be proposed with the aim of standardizing the naming used by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN). The National Geographic Institute realizes the necessary changes in the official maps of Peru. [155]

Peruvian culture is primarily rooted in Amerindian and European traditions, [156] though it has also been influenced by various Asian and African ethnic groups. Peruvian artistic traditions date back to the elaborate pottery, textiles, jewelry, and sculpture of Pre-Inca cultures. The Incas maintained these crafts and made architectural achievements including the construction of Machu Picchu. Baroque dominated colonial art, though modified by native traditions. [157]

During this period, most art focused on religious subjects the numerous churches of the era and the paintings of the Cusco School are representative. [158] Arts stagnated after independence until the emergence of Indigenismo in the early 20th century. [159] Since the 1950s, Peruvian art has been eclectic and shaped by both foreign and local art currents.

Visual Arts Edit

Peruvian art has its origin in the Andean civilizations. These civilizations rose in the territory of modern Peru before the arrival of the Spanish. Peruvian art incorporated European elements after the Spanish conquest and continued to evolve throughout the centuries up on to the modern day.

Pre-Columbian art Edit

Peru's earliest artwork came from the Cupisnique culture, which was concentrated on the Pacific coast, and the Chavín culture, which was largely north of Lima between the Andean mountain ranges of the Cordillera Negra and the Cordillera Blanca. Decorative work from this era, approximately the 9th century BCE, was symbolic and religious in nature. The artists worked with gold, silver and ceramics to create a variety of sculpture and relief carvings. These civilizations were also known for their architecture and wood sculpture.

Between the 9th century BCE and the 2nd century CE, the Paracas Cavernas and Paracas Necropolis cultures developed on the south coast of Peru. Paracas Cavernas produced complex polychrome and monochrome ceramics with religious representations. Burials from the Paracas Necropolis also yielded complex textiles, many produced with sophisticated geometric patterns.

The 3rd century BCE saw the flowering of the urban culture, Moche, in the Lambayeque region. The Moche culture produced impressive architectural works, such as the Huacas del Sol y de la Luna and the Huaca Rajada of Sipán. They were experts at cultivation in terraces and hydraulic engineering and produced original ceramics, textiles, pictorial and sculptural works.

Another urban culture, the Wari civilization, flourished between the 8th and 12th centuries in Ayacucho. Their centralized town planning was extended to other areas, such as Pachacamac, Cajamarquilla and Wari Willka.

Between the 9th and 13th centuries CE, the military urban Tiwanaku empire rose by the borders of Lake Titicaca. Centered around a city of the same name in modern-day Bolivia, the Tiwanaku introduced stone architecture and sculpture of a monumental type. These works of architecture and art were made possible by the Tiwanaku's developing bronze, which enabled them to make the necessary tools.

Urban architecture reached a new height between the 14th and 15th centuries in the Chimú Culture. The Chimú built the city of Chan Chan in the valley of the Moche River, in La Libertad. The Chimú were skilled goldsmiths and created remarkable works of hydraulic engineering.

The Inca Civilization, which united Peru under its hegemony in the centuries immediately preceding the Spanish conquest, incorporated into their own works a great part of the cultural legacy of the civilizations which preceded it. Important relics of their artwork and architecture can be seen in cities like Cusco, architectural remains like Sacsahuamán and Machu Picchu and stone pavements that united Cusco with the rest of the Inca Empire.

Colonial art Edit

Peruvian sculpture and painting began to define themselves from the ateliers founded by monks, who were strongly influenced by the Sevillian Baroque School. In this context, the stalls of the Cathedral choir, the fountain of the Main Square of Lima both by Pedro de Noguera, and a great part of the colonial production were registered. The first center of art established by the Spanish was the Cuzco School that taught Quechua artists European painting styles. Diego Quispe Tito (1611–1681) was one of the first members of the Cuzco school and Marcos Zapata (1710–1773) was one of the last. [161]

Painting of this time reflected a synthesis of European and indigenous influences, as is evident in the portrait of prisoner Atahualpa, by D. de Mora or in the canvases of the Italians Mateo Pérez de Alesio and Angelino Medoro, the Spaniards Francisco Bejarano and J. de Illescas and the Creole J. Rodriguez.

During the 17th and 18th centuries, the Baroque Style also dominated the field of plastic arts.

Literature Edit

The term Peruvian literature not only refers to literature produced in the independent Republic of Peru, but also to literature produced in the Viceroyalty of Peru during the country's colonial period, and to oral artistic forms created by diverse ethnic groups that existed in the area during the pre-Columbian period, such as the Quechua, the Aymara and the Chanka people.

Peruvian literature is rooted in the oral traditions of pre-Columbian civilizations. Spaniards introduced writing in the 16th century colonial literary expression included chronicles and religious literature. After independence, Costumbrism and Romanticism became the most common literary genres, as exemplified in the works of Ricardo Palma. [162] The early 20th century's Indigenismo movement was led by such writers as Ciro Alegría [163] and José María Arguedas. [164] César Vallejo wrote modernist and often politically engaged verse. Modern Peruvian literature is recognized thanks to authors such as Nobel laureate Mario Vargas Llosa, a leading member of the Latin American Boom. [165]

Cuisine Edit

Due to the Spanish expedition and discovery of the Americas, the explorers started the Columbian Exchange which included food unheard of in the Old World, including potato, tomato, and maize. Modern indigenous Peruvian food often includes corn, potatoes, and chilies. There are now more than 3,000 kinds of potatoes grown on Peruvian terrain, according to Peru's Instituto Peruano de la Papa. [166] Modern Peruvian cuisine blends Amerindian and Spanish food with strong influences from Chinese, African, Arab, Italian, and Japanese cooking. [167] Common dishes include anticuchos, ceviche, a pachamanca. Peru's varied climate allows the growth of diverse plants and animals good for cooking. [168] Peru's diversity of ingredients and cooking techniques is receiving worldwide acclaim. [169]

Peruvian cuisine reflects local practices and ingredients—including influences from the indigenous population including the Inca and cuisines brought in with colonizers and immigrants. Without the familiar ingredients from their home countries, immigrants modified their traditional cuisines by using ingredients available in Peru. The four traditional staples of Peruvian cuisine are corn, potatoes and other tubers, Amaranthaceaes (quinoa, kañiwa and kiwicha) and legumes (beans and lupins). Staples brought by the Spanish include rice, wheat and meats (beef, pork and chicken). Many traditional foods—such as quinoa, kiwicha, chili peppers, and several roots and tubers have increased in popularity in recent decades, reflecting a revival of interest in native Peruvian foods and culinary techniques. It is also common to see traditional cuisines being served with a modern flair in towns like Cusco, where tourists come to visit. Chef Gaston Acurio has become well known for raising awareness of local ingredients.

Music Edit

Peruvian music has Andean, Spanish, and African roots. [170] In pre-Columbian times, musical expressions varied widely in each region the quena a tinya were two common instruments. [171] Spaniards introduced new instruments, such as the guitar and the harp, which led to the development of crossbred instruments like the charango. [172] African contributions to Peruvian music include its rhythms and the cajón, a percussion instrument. Peruvian folk dances include marinera, tondero, zamacueca, diablada and huayno. [173]

Peruvian music is dominated by the national instrument, the charango. The charango is member of the lute family of instruments and was invented during colonial times by musicians imitating the Spanish vihuela. In the Canas and Titicaca regions, the charango is used in courtship rituals, symbolically invoking mermaids with the instrument to lure the woman to the male performers. Until the 1960s, the charango was denigrated as an instrument of the rural poor. After the revolution in 1959, which built upon the Indigenismo movement (1910–1940), the charango was popularized among other performers. Variants include the walaycho, chillador, chinlili, and the larger and lower-tuned charangon.

While the Spanish guitar is widely played, so too is the Spanish-in-origin bandurria. Unlike the guitar, it has been transformed by Peruvian players over the years, changing from a 12-string, 6-course instrument to one having 12 to 16 strings in a mere four courses. Violins and harps, also of European origin, are also played.

Úpravy kina

While the Peruvian film industry has not been nearly as prolific as that of some other Latin American countries, some Peruvian movies produced enjoyed regional success. Historically, the cinema of Peru began in Iquitos in 1932 by Antonio Wong Rengifo (with a momentous, initial film billboard from 1900) because the rubber boom and the intense arrival of foreigners with technology to the city, and thus continued an extensive, unique filmography, with a different style than the films made in the capital, Lima.

Peru also produced the first animated 3-D film in Latin America, Piratas en el Callao. This film is set in the historical port city of Callao, which during colonial times had to defend itself against attacks by Dutch and British privateers seeking to undercut Spain's trade with its colonies. The film was produced by the Peruvian company Alpamayo Entertainment, which made a second 3-D film one year later: Dragones: Destino de Fuego.

In February 2006, the film Madeinusa, produced as a joint venture between Peru and Spain and directed by Claudia Llosa, was set in an imaginary Andean village and describes the stagnating life of Madeinusa performed by Magaly Solier and the traumas of post-civil war Peru.

Llosa, who shared elements of Gabriel García Márquez's magic realism, won an award at the Rotterdam Film Festival. Llosa's second feature, The Milk of Sorrow ("La Teta Asustada"), was nominated for the 82nd Academy Awards for Best Foreign Language Picture, the first Peruvian film in the Academy's history to be nominated. The Milk of Sorrow ("La Teta Asustada"), won the Golden Bear award at the 2009 Berlinale.Because it has so many different ecosystems, Peru is home to a wider variety of plants and animals than most other countries on Earth. For many reasons, Peruvians have not had as much of an impact on their natural world as many other countries, and so much of these ecosystems have been undisturbed.

Did you know that in just one square kilometre of Peruvian rainforest, there are more than 6,000 kinds of plants? Amazing, huh? What’s more, the Amazon rainforest – which spans across Peru, Brazil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname and French Guiana – is home to hundreds of species that aren’t found anywhere else on Earth!

On the Pacific Coast, many interesting plant and animal species have adapted to the dry desert climate. Off the coast, the waters are cool and have a low salt content due to what’s known as the Peru Current (or Humboldt Current). These waters nourish huge numbers of small fish, which in turn provide food for bigger fish and seabirds.

Peru’s mountains support special types of grasses and plants, providing food for mammals like llamas, alpacas a vicuñas. One plant that grows in the Andes, the puya raimondi, grows for a hundred years before blooming!


Machu Picchu Today

A UNESCO World Heritage Site since 1983 and designated one of the New Seven Wonders of the World in 2007, Machu Picchu is Peru’s most visited attraction and South America’s most famous ruins, welcoming hundreds of thousands of people a year. Increased tourism, the development of nearby towns and environmental degradation continue to take their toll on the site, which is also home to several endangered species. As a result, the Peruvian government has taken steps to protect the ruins and prevent erosion of the mountainside in recent years.


The Peruvian Highlands

Stretching out like the ridged back of a giant beast, the Andes mountain range separates the western and eastern flanks of the nation. Temperatures range from temperate to freezing, with snow-capped peaks rising up from fertile intermontane valleys.

The western side of the Andes, much of which sits in a rain shadow area, is dryer and less populated than the eastern flank. The east, while cold and rugged at high altitudes, soon plunges down into cloud forest and tropical foothills.

Another feature of the Andes is the altiplano, or high plains region, in the south of Peru (extending into Bolivia and northern Chile and Argentina). This windswept region is home to vast expanses of Puna grassland, as well as active volcanoes and lakes (including Lake Titicaca).

Before traveling to Peru, you should read up on altitude sickness. Also, check out our altitude table for Peruvian cities and tourist attractions.


Social Welfare and Change Programs

The Peruvian government has traditionally been involved with national health and social security benefits however, the government has had very limited success in providing Peruvian citizens with adequate care in both areas. In terms of national health programs, the lack of sufficient doctors and nurses, adequate hospital facilities, competent rural medicine agenda, and general funding has contributed to a deficient health system. Meanwhile, shortages of affordable housing, stable labor conditions, and retirement benefits has also impacted negatively with the increase of informal economy and the construction of shanty towns (pueblos jóvenes) around Lima. Modernization, which looks to privatize many of the social services provided by the Peruvian state, has also had a negative impact on social welfare programs.


Geography & Weather

Peru is divided into three regions: Costa, Sierra and Selva. Although the reality is far more rich and complex: in Peru, nature appears to adopt characteristics that make its mountain ranges, its plateaus, jungles and valleys into unique habitats. An extraordinary variety of eco-systems shelters diversity of animals and plants.

Extension:

With 1,285,215 km2, Peru is the third largest country in South America, after Brazil and Argentina, ranking it among the 20 largest countries in the world.
Peru is politically organized into 24 departments (Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima-Provinces, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco , Piura, Puno San Martin Tacna Tumbes and Ucayali), addition of Callao Constitutional Province.

Počet obyvatel:

Peru is a country of mixed. Throughout its history, Peru has been the meeting point of different races and cultures. The indigenous population was joined, about 500 years ago, the Spanish.
Result of this encounter, and later enriched by the migration of blacks, Asians and Europeans, Peruvian man emerged as the representative of a nation whose rich ethnic mix is one of its most important features.
The population estimate by the National Institute of Statistics and Informatics (INEI) is 30 million of which 72.3% live in urban areas and 37.8% in rural areas.


3. The World's Worst Association Football Disaster Happened In Peru

On May 24, 1964, Peru was playing a football match with Argentina at the Estadio Nacional in Lima. During the match, the referee gave an unpopular decision that enraged the Peruvian fans who then decided to invade the pitch. To counter the unruly fans, the police fired tear gas into the crowd leading to extreme chaos. Many people were crushed against the steel shutters leading down to the street and died from asphyxiation or internal hemorrhaging. 328 deaths and 500 injuries were reported during this disaster which was termed the Estadio Nacional disaster.


Podívejte se na video: Peru: History and culture - HQ (Červen 2022).