Zeměpis

Hlavní brazilské řeky (pokračování)


Řeka Paraná

Nachází se v jižním regionu, vystupuje z povodí řeky Paraná přes řeku Paraná. Je zásadní pro biologickou rozmanitost regionu a má také velký význam pro energetický sektor.

Na řece Paraná bylo postaveno mnoho vodních elektráren, mezi nimi slavná Itaipu, Porto Primavera a Jupiá v Mato Grosso do Sul a Ilha Solteira v São Paulo. Přestože je Paraná typickou řekou náhorní plošiny, používá se spolu s některými jejími přítoky jako dopravní cesta.

Paraná a Tietê tvoří vodní cestu Tietê-Paraná, důležitá trasa pro oběh produktů a lidí mezi jihovýchodním, středozápadním a jižním.


Letecký pohled na řeku Paraná v Argentině