Zeměpis

Blesky, blesky a hromy


Poloměr Jedná se o vysoce intenzivní elektrický výboj, který se vyskytuje v atmosféře mezi elektricky nabitými oblastmi a může se vyskytovat buď v oblaku, mezi mraky nebo mezi oblakem a zemí.

Paprsek vždy přichází s blesk (také viditelná intenzivní emise elektromagnetického záření) a hrom (třesk).

Základní rozdíl mezi bleskem a bleskem je ten, že blesk se používá k označení jakéhokoli atmosférického elektrického výboje (jako je například výboj mezi jedním mrakem a druhým), zatímco blesk je výboj, který se vyskytuje mezi mrakem a bleskem. sólo. Lze tedy říci, že veškeré blesky jsou blesky, ale ne všechny blesky jsou blesky.

Hrom je hluk nebo hluk způsobený, když blesk dopadne na zem. Samotný hrom, i když děsivý, lidem neublíží. Samozřejmě, pokud je osoba příliš blízko, 10 až 20 metrů od úderu blesku, může vzdušná vlna, která se šíří a způsobuje hrom, vrhnout oběť na předmět, jako je strom nebo zeď, stejně jako způsobit poškození sluchu. Stejná vlna vzduchu může rozbít sklo a jiné citlivé povrchy.


Blesky fotografoval v kanadském Torontu