Zeměpis

Zemětřesení


Zemětřesení, také nazývané zemětřesení, je geologický fenomén charakterizovaný silnou a rychlou vibrací zemského povrchu.

Zemětřesení může být způsobeno střety mezi podzemními tektonickými deskami, erupcí sopky nebo přemístěním plynů uvnitř planety Země (nejvzácnější situace). Při zemětřesení dochází k zemním poruchovým otvorům a sesuvům půdy. Když se vyskytnou na moři, mohou vyvolat tsunami (obří mořské vlny).

Energie uvolněná při zemětřesení je velmi velká a může způsobovat zmatek a mnoho ničení, když dosáhne osídlených oblastí. Podle své intenzity (seismická velikost) ji lze klasifikovat pomocí Richterovy stupnice (od 0 do 9). Čím vyšší stupeň, tím silnější zemětřesení. Zemětřesení, která dosáhnou stupně 7 nebo vyšší, s epicentrem poblíž zemského povrchu, mohou způsobit katastrofické poškození.

Brazílie se nenachází v oblasti příznivé pro zemětřesení, protože na našem území neexistují aktivní sopky a nejsme na tektonických deskách. Přesto se vyskytují zemětřesení s nízkou intenzitou (1 až 3 stupně na Richterově stupnici), způsobené hlavně podpovrchovým osídlením Země.

Oblast znalostí, která analyzuje zemětřesení, se nazývá seismologie. Další informace o zemětřesení nebo zemětřesení.


2008 zemětřesení v Sichuan City / Čína